Value开放式基金(平衡型)业绩排行榜11月

2008年12月10日11:50  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
金元比联宝石动力保本 1 1 1 ★★★★★
湘财荷银风险预算 8 18 2 ★★★★★
泰信优势增长灵活配置 4 10 3 ——
信达澳银精华灵活配置 3 8 4 ——
汇添富蓝筹稳健 2 2 5 ——
万家双引擎灵活配置 6 6 6 ——
申万巴黎盛利强化 5 3 7 ★★★★
中欧新蓝筹灵活配置 7 4 8 ——
国投瑞银稳健增长 11 15 9 ——
兴业混合型 10 9 10 ★★★★
天治财富增长 9 5 11 ★★★★
上投摩根双核平衡 13 14 12 ——
诺安灵活配置 15 17 13 ——
汇丰晋信2016 14 11 14 ★★★★
德盛安心成长 12 7 15
易方达平稳 16 16 16 ★★★★
诺安平衡 20 30 17 ★★★
博时平衡配置 17 13 18 ★★★
华夏回报 19 20 19 ★★★★★
招商平衡型基金 18 12 20 ★★★★
国富收益 21 28 21 ★★★
富国动态平衡 23 31 22 ★★★
长信双利优选灵活配置 22 22 23 ——
华安宝利 27 36 24 ★★★★
富国天成红利灵活配置 25 26 25 ——
德盛稳健 26 27 26 ★★★
长城久恒 24 19 27 ★★★★
海富通精选2号 28 24 28 ★★★
广发聚富 30 39 29 ★★★
博时增长 32 37 30 ★★
博时价值增长2号 29 32 31
景动力平衡 35 34 32 ★★
天治优选 31 25 33 ★★★
荷银效率 33 21 34 ★★
银华优势企业 34 23 35 ★★
东方龙混合型 36 29 36 ★★
海富通精选 37 35 37 ★★
华夏平稳增长 38 40 38 ★★
易方达价值成长 40 41 39 ★★★
大成创新成长 39 38 40 ★★
国泰金马 41 33 41
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
金元比联宝石动力保本 1 1 1 ★★★★★
湘财荷银风险预算 3 7 2 ★★★★★
申万巴黎盛利强化 2 2 3 ★★★★
兴业混合型 4 4 4 ★★★★
汇丰晋信2016 6 6 5 ★★★★
博时平衡配置 8 9 6 ★★★
华夏回报 9 10 7 ★★★★★
德盛安心成长 5 3 8
天治财富增长 7 5 9 ★★★★
招商平衡型基金 10 8 10 ★★★★
易方达平稳 11 12 11 ★★★★
长城久恒 12 11 12 ★★★★
华安宝利 13 21 13 ★★★★
诺安平衡 16 23 14 ★★★
富国动态平衡 17 24 15 ★★★
国富收益 14 16 16 ★★★
银华优势企业 15 14 17 ★★
德盛稳健 18 15 18 ★★★
景动力平衡 21 25 19 ★★
海富通精选2号 20 17 20 ★★★
荷银效率 19 13 21 ★★
博时增长 22 22 22 ★★
广发聚富 26 30 23 ★★★
华夏平稳增长 25 28 24 ★★
博时价值增长2号 23 18 25
海富通精选 27 26 26 ★★
天治优选 24 19 27 ★★★
大成创新成长 28 27 28 ★★
易方达价值成长 30 29 29 ★★★
东方龙混合型 29 20 30 ★★
国泰金马 31 31 31
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
湘财荷银风险预算 2 5 1 ★★★★★
华夏回报 5 11 2 ★★★★★
金元比联宝石动力保本 1 2 3 ★★★★★
申万巴黎盛利强化 3 3 4 ★★★★
兴业混合型 4 6 5 ★★★★
易方达平稳 8 12 6 ★★★★
汇丰晋信2016 6 7 7 ★★★★
华安宝利 12 21 8 ★★★★
天治财富增长 7 8 9 ★★★★
招商平衡型基金 9 9 10 ★★★★
长城久恒 11 10 11 ★★★★
诺安平衡 16 25 12 ★★★
富国动态平衡 14 18 13 ★★★
博时平衡配置 10 4 14 ★★★
国富收益 13 14 15 ★★★
广发聚富 22 26 16 ★★★
德盛稳健 15 16 17 ★★★
易方达价值成长 23 29 18 ★★★
海富通精选2号 17 19 19 ★★★
天治优选 20 23 20 ★★★
景动力平衡 18 20 21 ★★
荷银效率 19 15 22 ★★
银华优势企业 21 17 23 ★★
海富通精选 24 24 24 ★★
华夏平稳增长 26 28 25 ★★
博时增长 25 22 26 ★★
东方龙混合型 28 27 27 ★★
大成创新成长 29 30 28 ★★
博时价值增长2号 27 13 29
国泰金马 30 31 30
德盛安心成长 31 1 31
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏平稳增长 1 5 1 ★★★★★
华夏回报 2 8 2 ★★★★★
兴业混合型 3 9 3 ★★★★★
申万巴黎盛利强化 4 6 4 ★★★★
湘财荷银风险预算 5 7 5 ★★★★
博时平衡配置 6 11 6 ★★★★
汇丰晋信2016 7 10 7 ★★★★
招商平衡型基金 8 12 8 ★★★★
易方达平稳 9 15 9 ★★★★
天治财富增长 10 14 10 ★★★★
华安宝利 11 23 11 ★★★
诺安平衡 12 27 —— ——
博时增长 13 20 —— ——
广发聚富 14 25 —— ——
天治优选 15 24 —— ——
银华优势企业 16 21 —— ——
长城久恒 17 13 —— ——
景动力平衡 18 19 —— ——
富国动态平衡 19 17 —— ——
博时价值增长2号 20 18 —— ——
荷银效率 21 16 —— ——
德盛稳健 22 22 —— ——
东方龙混合型 23 26 —— ——
德盛安心成长 24 4 —— ——
国富收益 25 3 —— ——
海富通精选 26 2 —— ——
国泰金马 27 1 —— ——
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏回报 1 7 1 ★★★★★
兴业混合型 2 8 2 ★★★★★
申万巴黎盛利强化 3 5 3 ★★★★
湘财荷银风险预算 4 6 4 ★★★★
招商平衡型基金 5 9 5 ★★★★
易方达平稳 6 12 6 ★★★★
天治财富增长 7 11 7 ★★★★
华安宝利 8 18 8 ★★★★
诺安平衡 9 22 —— ——
博时增长 10 15 —— ——
广发聚富 11 20 —— ——
天治优选 12 19 —— ——
银华优势企业 13 16 —— ——
长城久恒 14 10 —— ——
景动力平衡 15 14 —— ——
富国动态平衡 16 13 —— ——
德盛稳健 17 17 —— ——
东方龙混合型 18 21 —— ——
德盛安心成长 19 4 —— ——
国富收益 20 3 —— ——
海富通精选 21 2 —— ——
国泰金马 22 1 —— ——

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]