Value开放式基金(指数型)业绩排行榜11月

2008年12月10日11:49  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
友邦华泰上证红利ETF 1 5 1 ★★★★
深100ETF 2 15 2 ★★★★
融通深证100 3 16 3 ★★★★★
长盛中证100 4 7 4 ★★★★
国泰沪深300 6 11 5 ——
博时裕富 7 12 6 ★★★
华安180 10 14 7 ——
华安上证180ETF 9 8 8 ★★★
中小板ETF 5 1 9 ★★★★★
银华道88精选 8 4 10 ★★★★
大成300 11 13 11 ★★
万家180 12 6 12 ★★★
嘉实300 13 10 13 ★★★
长城久泰300 14 9 14 ★★★
易方达50 15 3 15 ★★
50ETF 16 2 16 ★★
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 2 1 ★★★★
长盛中证100 3 7 2 ★★★★
中小板ETF 2 1 3 ★★★★★
融通深证100 4 16 4 ★★★★★
华安180 6 15 5 ——
易方达50 5 3 6 ★★
国泰沪深300 9 11 7 ——
万家180 8 6 8 ★★★
博时裕富 10 10 9 ★★★
50ETF 7 4 10 ★★
深100ETF 13 14 11 ★★★★
华安上证180ETF 12 8 12 ★★★
友邦华泰上证红利ETF 11 5 13 ★★★★
长城久泰300 14 9 14 ★★★
大成300 15 13 15 ★★
嘉实300 16 12 16 ★★★
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
中小板ETF 1 6 1 ★★★★★
融通深证100 3 16 2 ★★★★★
银华道88精选 2 4 3 ★★★★
深100ETF 6 15 4 ★★★★
友邦华泰上证红利ETF 4 8 5 ★★★★
长盛中证100 5 7 6 ★★★★
长城久泰300 10 11 7 ★★★
万家180 8 9 8 ★★★
嘉实300 12 14 9 ★★★
华安上证180ETF 11 10 10 ★★★
博时裕富 13 12 11 ★★★
大成300 14 13 12 ★★
易方达50 7 3 13 ★★
50ETF 9 5 14 ★★
国泰沪深300 15 2 —— ——
华安180 16 1 —— ——
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
深100ETF 1 13 —— ——
银华道88精选 2 6 —— ——
中小板ETF 4 3 —— ——
融通深证100 3 12 —— ——
万家180 5 7 —— ——
长城久泰300 6 10 —— ——
易方达50 8 4 —— ——
50ETF 10 5 —— ——
华安上证180ETF 7 8 —— ——
大成300 9 9 —— ——
博时裕富 11 11 —— ——
华安180 13 1 —— ——
嘉实300 12 2 —— ——
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 5 —— ——
融通深证100 2 9 —— ——
万家180 3 6 —— ——
长城久泰300 4 7 —— ——
易方达50 5 3 —— ——
50ETF 6 4 —— ——
博时裕富 7 8 —— ——
华安180 9 1 —— ——
嘉实300 8 2 —— ——

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]