Value开放式基金(股票型)业绩排行榜10月

2008年10月08日10:44  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
博时特许价值 1 5 1 ——
嘉实研究精选 4 6 2 ——
长城股票 67 198 3 ★★★★
兴业社会责任 8 12 4 ——
兴业趋势 15 55 5 ★★★★★
汇添富精选 17 72 6 ★★★
华夏回报二号 10 13 7 ★★★★★
银河竞争优势成长 6 7 8 ——
信诚盛世蓝筹 3 2 9 ——
长盛创新先锋灵活配置 5 3 10 ——
鹏华行业成长 27 102 11 ★★★★★
嘉实成长收益 23 85 12
天治创新先锋 2 1 13 ——
嘉实服务增值行业 51 144 14 ★★★
中银动态策略 11 11 15 ——
东方策略成长 7 8 16 ——
东吴价值成长双动力 14 24 17 ★★★★
嘉实优质企业 86 178 18 ——
友邦华泰积极成长 13 14 19 ★★★★
南方盛元红利 18 28 20 ——
工银瑞信股票基金 24 48 21 ——
富国天益 34 76 22 ★★★★★
宝盈鸿利 21 41 23
华夏大盘精选 25 45 24 ★★★★★
湘财合丰稳定 40 80 25 ★★★
长城久富核心成长 30 57 26 ★★★★
鹏华中国50 72 150 27 ★★★★
易方达科讯 33 71 28 ——
中银中国 36 70 29 ★★
博时主题 46 99 30 ★★★★★
博时第三产业成长 31 52 31 ★★★
银华富裕主题 38 64 32 ★★★
宝康消费 83 156 33 ★★★★★
华夏红利 28 38 34 ★★★★★
上投摩根成长先锋 107 187 35 ★★★★
汇添富均衡增长 47 83 36 ★★★
华安创新 29 36 37 ——
华安宏利股票 45 75 38 ★★★★
南稳贰号 52 91 39 ★★
上投摩根双息平衡 50 81 40 ★★★★★
申万巴黎精选 37 46 41 ★★★★
宝康灵活 109 182 42 ★★★
融通蓝筹成长 56 97 43 ★★★
华夏成长 48 77 44 ★★★★★
兴业全球视野 66 112 45 ★★★★★
融通新蓝筹 16 16 46 ★★★★
国泰金鹏蓝筹价值 117 186 47 ★★★
汇添富成长焦点 58 86 48 ★★
景顺鼎益 60 89 49 ★★★
景顺长城内需增长2号 57 82 50 ★★★
华宝兴业海外中国成长 9 9 51 ——
易方达精选 104 168 52 ★★★★
中欧新趋势 119 184 53 ★★
交银稳健 26 25 54 ★★★★
华夏复兴 32 30 55 ——
景优选股票 105 165 56 ★★
华夏蓝筹核心 63 87 57 ★★★★★
工银瑞信红利 20 20 58 ★★★
鹏华动力增长 19 18 59 ★★★
汇丰晋信动态策略 42 39 60 ★★★
富兰克林国海潜力组合 75 111 61 ★★★★
交银施罗德蓝筹 49 54 62 ★★★★
南方稳健成长 70 92 63 ★★
博时精选 80 115 64 ★★★★
国投瑞银瑞福优先 12 10 65 ★★★
诺安股票 103 152 66 ★★★★
长盛成长价值 41 35 67 ★★★
国海弹性股票 22 17 68 ★★★★★
国投瑞银成长优选 91 138 69 ★★★
景内需增长 76 105 70 ★★
泰信先行策略 53 58 71 ★★★
易方达积极成长 73 98 72 ★★★
交银施罗德成长 44 37 73 ★★★★
交银精选 35 26 74 ★★★★
国泰金鹰增长 100 141 75 ★★★
东吴嘉禾优势精选 54 50 76 ★★
信诚混合 87 113 77 ★★★★
长盛同德主题增长 97 137 78 ——
银河稳健 62 60 79
博时新兴成长 81 101 80 ★★★★
国泰金鼎价值精选 124 179 81 ★★
长盛同智优势成长 65 65 82 ★★★
信诚精萃成长 116 159 83 ——
南方积配 64 62 84
巨田资源 39 23 85 ★★★
景顺长城精选蓝筹 88 110 86 ★★★★
富国天惠 90 117 87 ★★★★
华夏优势增长 59 43 88 ★★★★★
南方成份精选 79 93 89 ★★
华夏行业精选 69 67 90 ——
景顺资源 118 160 91 ★★
长信银利精选 133 191 92 ★★★★
国联优质成长 55 40 93 ——
工银精选 85 95 94 ★★★★
华安策略优选 99 123 95 ★★★★
易方达策略成长 94 116 96 ★★★
上投摩根内需动力 113 142 97 ★★★★
宝盈区域增长 122 161 98 ★★
大成优选 127 170 99 ★★
长城安心回报 141 195 100 ——
银华优质增长 74 68 101 ★★★
宝盈策略增长 78 73 102 ★★
中海能源策略 106 129 103 ★★★★★
易方达策略成长2号 95 108 104 ★★★
招商先锋 111 130 105 ★★★★
富国天博创新主题 121 145 106 ★★★★
长城品牌优选 114 134 107 ★★★★
大成价值增长 134 175 108 ★★★★
融通领先成长 137 177 109 ★★★
融通行业景气 140 193 110 ★★★★
富国天合稳健优选 110 121 111 ★★★★
国投瑞银创新动力 136 174 112 ★★★
华安中小盘成长 152 201 113 ★★★★
华宝策略增长 92 88 114 ——
东吴行业轮动 68 34 115 ——
湘财合丰成长 43 19 116 ★★★
融通动力先锋 130 163 117 ★★
中银国际收益 98 94 118 ★★★★★
华宝兴业行业精选 139 180 119 ★★★★★
银泰理财分红 77 51 120 ★★★
动力组合 142 189 121 ★★★
银华优选股票基金 82 53 122 ★★
嘉实策略增长 84 59 123 ★★
工银瑞信稳健成长 96 84 124 ★★★★
富国天瑞 153 194 125 ——
中融景气行业 71 29 126 ★★★★
汇丰晋信龙腾 166 204 127 ★★★
申万巴黎新经济 112 103 128 ★★★
大成蓝筹稳健 93 69 129 ★★★★
招商股票基金 61 21 130 ——
中信经典配置 89 49 131 ★★★★
国联安德盛优势 126 131 132 ★★★
鹏华优质治理 129 126 133 ★★
建信恒久价值 101 61 134 ★★
友邦盛世 155 181 135 ★★★★
上投摩根股票基金 138 149 136 ★★★★
景顺成长 102 56 137 ★★
国泰金龙行业 131 128 138 ★★★
诺德价值优势 132 132 139 ★★
泰信优质生活 123 96 140
诺安价值增长 169 199 141 ★★★
国泰金牛创新成长 148 166 142 ★★★
广发聚丰 170 197 143 ——
广发稳健增长 165 190 144 ★★
嘉实精选 135 124 145 ★★
建信优化配置 171 196 146 ★★★
天弘精选 154 169 147 ——
招商核心价值 125 90 148 ★★★
长信金利 149 154 149 ★★★★
大成积极成长 150 153 150 ★★
华宝兴业先进成长 187 206 151 ★★★
广发优选 168 188 152 ★★
鹏华普天收益 151 148 153 ★★★
大成财富 143 139 154 ★★
大成景阳领先 146 140 155 ★★
鹏华价值 159 162 156 ★★★★★
光大保德信优势配置 167 176 157 ★★★★
国投股票 144 135 158 ★★
中银增长 147 133 159 ★★★★★
湘财荷银行业精选 115 32 160 ★★
申万巴黎股票 160 155 161 ★★
华宝收益增长 191 205 162 ★★★★
益民创新优势 161 147 163 ★★★★
融通巨潮 176 185 164 ★★
湘财合丰周期 108 22 165 ★★★★
嘉实稳健 120 27 166 ★★★★
光大红利股票 190 202 167 ★★★
益民红利成长 156 119 168 ★★★
万家和谐增长 174 167 169 ★★
南方绩优成长 128 33 170 ★★
光大新增长 181 183 171 ★★★★
浦银安盛价值成长 186 192 172 ——
大成精选 157 109 173 ★★
建信优势动力 179 164 174 ——
泰达荷银首选企业 163 106 175 ★★★
广发大盘成长 189 173 176 ★★★
南方高增 192 203 177 ★★★
信达澳银领先增长 188 171 178 ★★
红利精选股票基金 145 47 179 ★★
招商成长 173 122 180 ★★★
海富通收益增长 164 78 181 ★★
建信优选成长 172 107 182 ★★
万家公用 158 66 183 ★★
长盛动态精选 162 63 184 ★★
海富回报 178 125 185 ★★★
长信增利动态策略 175 114 186 ★★★
华富成长趋势 180 127 187 ★★
南方隆元产业主题 177 79 188 ——
天治核心 182 100 189 ★★★
泰达荷银市值优选 184 74 190 ★★
华商领先企业 193 136 191 ★★★★
上投摩根中国优势 196 172 192 ★★
华富优选 183 44 193 ★★
光大量化核心 201 200 194 ★★★
海富通股票基金 195 157 195 ★★
金鹰成份 185 42 196 ★★★★
海富通风格优势 197 151 197 ★★★
国联分红混合 194 104 198 ★★★
东方精选 200 158 199 ★★★★
新世纪优选分红 198 146 200 ——
中邮核心成长 199 143 201 ★★★
德盛精选 202 120 202 ★★
中邮创业核心优选 205 118 203 ★★
宝盈资源优选 203 31 204 ★★
巨田基础行业 204 4 205
国投瑞银瑞福进取 206 15 ——
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏成长 8 135 1 ★★★★★
国海弹性股票 2 26 2 ★★★★★
华夏蓝筹核心 11 108 3 ★★★★★
友邦华泰积极成长 4 35 4 ★★★★
富兰克林国海潜力组合 31 137 5 ★★★★
华夏红利 9 70 6 ★★★★★
长盛同德主题增长 72 176 7 ——
兴业全球视野 22 101 8 ★★★★★
景顺长城精选蓝筹 19 94 9 ★★★★
易方达精选 40 140 10 ★★★★
中欧新趋势 67 163 11 ★★
长城股票 27 106 12 ★★★★
华夏复兴 20 80 13 ——
兴业趋势 5 25 14 ★★★★★
华宝兴业行业精选 87 167 15 ★★★★★
华夏大盘精选 35 110 16 ★★★★★
工银瑞信股票基金 15 55 17 ——
易方达科讯 10 44 18 ——
华夏回报二号 1 12 19 ★★★★★
国联安德盛优势 57 144 20 ★★★
诺安股票 43 121 21 ★★★★
光大保德信优势配置 98 175 22 ★★★★
嘉实服务增值行业 42 114 23 ★★★
华宝收益增长 114 188 24 ★★★★
宝康消费 26 74 25 ★★★★★
国泰金鹏蓝筹价值 79 158 26 ★★★
中融景气行业 13 43 27 ★★★★
博时主题 16 49 28 ★★★★★
中银国际收益 52 119 29 ★★★★★
富国天益 18 47 30 ★★★★★
鹏华中国50 103 172 31 ★★★★
友邦盛世 105 170 32 ★★★★
湘财合丰稳定 14 39 33 ★★★
鹏华价值 116 186 34 ★★★★★
工银瑞信稳健成长 36 83 35 ★★★★
诺安价值增长 104 166 36 ★★★
宝康灵活 44 95 37 ★★★
嘉实稳健 30 63 38 ★★★★
信诚混合 39 84 39 ★★★★
华夏行业精选 28 60 40 ——
交银施罗德蓝筹 23 46 41 ★★★★
申万巴黎新经济 86 145 42 ★★★
嘉实成长收益 47 89 43
景顺资源 80 138 44 ★★
易方达策略成长 69 125 45 ★★★
大成价值增长 88 143 46 ★★★★
景顺长城内需增长2号 56 99 47 ★★★
长城品牌优选 46 81 48 ★★★★
交银稳健 6 15 49 ★★★★
易方达策略成长2号 70 117 50 ★★★
交银施罗德成长 21 36 51 ★★★★
银河稳健 34 61 52
景内需增长 71 120 53 ★★
长信银利精选 126 183 54 ★★★★
汇丰晋信动态策略 33 52 55 ★★★
申万巴黎精选 24 32 56 ★★★★
富国天瑞 128 182 57 ——
泰信先行策略 63 100 58 ★★★
动力组合 90 136 59 ★★★
交银精选 12 21 60 ★★★★
招商先锋 81 124 61 ★★★★
鹏华行业成长 55 73 62 ★★★★★
嘉实优质企业 92 133 63 ——
博时第三产业成长 17 22 64 ★★★
国投瑞银成长优选 61 82 65 ★★★
上投摩根成长先锋 120 165 66 ★★★★
融通行业景气 96 131 67 ★★★★
易方达积极成长 45 54 68 ★★★
富国天合稳健优选 66 85 69 ★★★★
华宝兴业先进成长 127 173 70 ★★★
工银精选 62 76 71 ★★★★
大成优选 64 79 72 ★★
申万巴黎股票 125 168 73 ★★
银华优质增长 54 57 74 ★★★
广发聚丰 139 184 75 ——
上投摩根内需动力 100 127 76 ★★★★
国投股票 102 132 77 ★★
上投摩根双息平衡 74 90 78 ★★★★★
光大新增长 135 177 79 ★★★★
国泰金鼎价值精选 123 161 80 ★★
国泰金牛创新成长 138 180 81 ★★★
华夏优势增长 37 40 82 ★★★★★
广发稳健增长 113 147 83 ★★
银华富裕主题 53 51 84 ★★★
华安策略优选 93 109 85 ★★★★
景优选股票 82 86 86 ★★
长信金利 157 189 87 ★★★★
景顺成长 60 56 88 ★★
建信优化配置 154 187 89 ★★★
华安创新 41 33 90 ——
中海能源策略 112 130 91 ★★★★★
招商股票基金 49 42 92 ——
巨田资源 75 72 93 ★★★
景顺鼎益 50 41 94 ★★★
华安中小盘成长 146 181 95 ★★★★
博时精选 95 102 96 ★★★★
汇添富均衡增长 48 37 97 ★★★
天弘精选 134 164 98 ——
博时新兴成长 68 53 99 ★★★★
国投瑞银创新动力 124 151 100 ★★★
融通巨潮 122 146 101 ★★
大成蓝筹稳健 94 92 102 ★★★★
富国天博创新主题 97 91 103 ★★★★
富国天惠 84 66 104 ★★★★
建信恒久价值 91 78 105 ★★
大成财富 110 113 106 ★★
中信经典配置 65 48 107 ★★★★
长盛同智优势成长 83 59 108 ★★★
光大量化核心 147 174 109 ★★★
华安宏利股票 99 75 110 ★★★★
汇丰晋信龙腾 159 185 111 ★★★
湘财合丰周期 58 30 112 ★★★★
长盛成长价值 77 50 113 ★★★
万家和谐增长 176 190 114 ★★
上投摩根股票基金 117 122 115 ★★★★
银华优选股票基金 73 45 116 ★★
华宝策略增长 59 29 117 ——
中银增长 131 142 118 ★★★★★
万家公用 144 156 119 ★★
大成景阳领先 145 157 120 ★★
汇添富精选 38 16 121 ★★★
信诚精萃成长 132 129 122 ——
益民红利成长 166 179 123 ★★★
融通新蓝筹 29 14 124 ★★★★
湘财荷银行业精选 78 38 125 ★★
湘财合丰成长 51 17 126 ★★★
招商核心价值 130 118 127 ★★★
广发优选 143 141 128 ★★
嘉实策略增长 108 64 129 ★★
益民创新优势 155 155 130 ★★★★
信达澳银领先增长 148 153 131 ★★
大成精选 152 150 132 ★★
红利精选股票基金 76 23 133 ★★
银泰理财分红 115 67 134 ★★★
广发大盘成长 151 139 135 ★★★
嘉实精选 118 68 136 ★★
招商成长 140 112 137 ★★★
鹏华优质治理 171 159 138 ★★
南方高增 25 9 139 ★★★
海富回报 158 149 140 ★★★
鹏华动力增长 119 62 141 ★★★
建信优选成长 136 97 142 ★★
中邮核心成长 175 171 143 ★★★
长城安心回报 161 152 144 ——
东吴价值成长双动力 32 11 145 ★★★★
鹏华普天收益 174 162 146 ★★★
南方绩优成长 129 69 147 ★★
国联优质成长 85 18 148 ——
海富通风格优势 169 154 149 ★★★
光大红利股票 167 148 150 ★★★
南方成份精选 107 31 151 ★★
金鹰成份 142 98 152 ★★★★
长城久富核心成长 89 19 153 ★★★★
融通蓝筹成长 101 24 154 ★★★
国泰金鹰增长 141 88 155 ★★★
汇添富成长焦点 106 27 156 ★★
诺德价值优势 149 105 157 ★★
融通领先成长 150 104 158 ★★★
泰达荷银市值优选 163 128 159 ★★
大成积极成长 160 126 160 ★★
宝盈策略增长 121 34 161 ★★
国泰金龙行业 162 115 162 ★★★
东方精选 186 191 163 ★★★★
泰达荷银首选企业 156 87 164 ★★★
长盛动态精选 164 107 165 ★★
宝盈区域增长 153 71 166 ★★
海富通股票基金 183 178 167 ★★
华富优选 173 111 168 ★★
国投瑞银瑞福优先 3 3 169 ★★★
长信增利动态策略 172 103 170 ★★★
华富成长趋势 179 134 171 ★★
东吴嘉禾优势精选 133 28 172 ★★
工银瑞信红利 7 4 173 ★★★
上投摩根中国优势 188 192 174 ★★
华商领先企业 180 123 175 ★★★★
泰信优质生活 177 96 176
天治核心 181 116 177 ★★★
海富通收益增长 165 58 178 ★★
南方稳健成长 109 13 179 ★★
融通动力先锋 170 65 180 ★★
中邮创业核心优选 184 160 181 ★★
德盛精选 185 169 182 ★★
南稳贰号 111 10 183 ★★
国联分红混合 182 93 184 ★★★
南方隆元产业主题 178 20 185 ——
新世纪优选分红 187 77 186 ——
中银中国 168 8 187 ★★
宝盈资源优选 137 6 188 ★★
巨田基础行业 189 7 189
国投瑞银瑞福进取 190 5 190
南方积配 191 2 191
宝盈鸿利 192 1 192
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏大盘精选 4 106 1 ★★★★★
华夏回报二号 1 29 2 ★★★★★
华夏红利 6 87 3 ★★★★★
华夏成长 14 140 4 ★★★★★
国海弹性股票 5 39 5 ★★★★★
华夏蓝筹核心 15 103 6 ★★★★★
富国天益 9 69 7 ★★★★★
博时主题 8 63 8 ★★★★★
华夏优势增长 12 71 9 ★★★★★
华宝兴业行业精选 32 178 10 ★★★★★
宝康消费 13 81 11 ★★★★★
兴业趋势 7 40 12 ★★★★★
中银增长 28 156 13 ★★★★★
中银国际收益 23 133 14 ★★★★★
上投摩根双息平衡 20 117 15 ★★★★★
鹏华行业成长 16 78 16 ★★★★★
中海能源策略 41 170 17 ★★★★★
兴业全球视野 24 89 18 ★★★★★
鹏华价值 57 179 19 ★★★★★
交银施罗德蓝筹 21 80 20 ★★★★
友邦华泰积极成长 17 57 21 ★★★★
富国天惠 30 96 22 ★★★★
招商先锋 43 136 23 ★★★★
上投摩根内需动力 44 138 24 ★★★★
华安宏利股票 38 110 25 ★★★★
长城品牌优选 25 70 26 ★★★★
申万巴黎精选 22 56 27 ★★★★
东吴价值成长双动力 10 27 28 ★★★★
嘉实稳健 27 68 29 ★★★★
光大新增长 69 173 30 ★★★★
光大保德信优势配置 71 177 31 ★★★★
中融景气行业 26 53 32 ★★★★
富国天合稳健优选 42 101 33 ★★★★
富兰克林国海潜力组合 52 134 34 ★★★★
长信银利精选 90 186 35 ★★★★
华宝收益增长 81 181 36 ★★★★
景顺长城精选蓝筹 37 79 37 ★★★★
鹏华中国50 61 143 38 ★★★★
博时精选 56 128 39 ★★★★
诺安股票 47 99 40 ★★★★
上投摩根成长先锋 85 184 41 ★★★★
长城久富核心成长 31 49 42 ★★★★
上投摩根股票基金 54 116 43 ★★★★
长城股票 33 65 44 ★★★★
大成价值增长 58 120 45 ★★★★
信诚混合 55 108 46 ★★★★
交银稳健 18 32 47 ★★★★
长信金利 109 188 48 ★★★★
交银精选 29 41 49 ★★★★
金鹰成份 75 157 50 ★★★★
交银施罗德成长 35 54 51 ★★★★
易方达精选 60 105 52 ★★★★
融通新蓝筹 19 30 53 ★★★★
华安策略优选 65 114 54 ★★★★
融通行业景气 66 115 55 ★★★★
湘财合丰周期 36 45 56 ★★★★
富国天博创新主题 67 111 57 ★★★★
益民创新优势 83 153 58 ★★★★
中信经典配置 46 62 59 ★★★★
华商领先企业 96 175 60 ★★★★
华安中小盘成长 88 164 61 ★★★★
工银精选 63 91 62 ★★★★
友邦盛世 89 166 63 ★★★★
东方精选 143 190 64 ★★★★
博时新兴成长 59 82 65 ★★★★
大成蓝筹稳健 70 97 66 ★★★★
工银瑞信稳健成长 62 83 67 ★★★★
银华富裕主题 64 84 68 ★★★
易方达积极成长 50 59 69 ★★★
申万巴黎新经济 80 132 70 ★★★
湘财合丰稳定 45 44 71 ★★★
汇添富均衡增长 53 64 72 ★★★
国泰金牛创新成长 114 182 73 ★★★
工银瑞信红利 2 21 74 ★★★
国联安德盛优势 86 146 75 ★★★
巨田资源 78 119 76 ★★★
诺安价值增长 95 160 77 ★★★
动力组合 76 100 78 ★★★
景顺鼎益 51 51 79 ★★★
汇添富精选 48 38 80 ★★★
宝康灵活 72 85 81 ★★★
招商成长 94 141 82 ★★★
博时第三产业成长 40 33 83 ★★★
国投瑞银成长优选 49 37 84 ★★★
光大红利股票 102 147 85 ★★★
招商核心价值 115 165 86 ★★★
国泰金鹏蓝筹价值 98 142 87 ★★★
中邮核心成长 127 176 88 ★★★
湘财合丰成长 39 31 89 ★★★
国泰金鹰增长 91 121 90 ★★★
长盛成长价值 74 75 91 ★★★
国投瑞银瑞福优先 3 20 92 ★★★
益民红利成长 120 162 93 ★★★
长盛同智优势成长 92 107 94 ★★★
泰信先行策略 99 129 95 ★★★
国泰金龙行业 110 149 96 ★★★
银华优质增长 73 66 97 ★★★
融通蓝筹成长 68 46 98 ★★★
国投瑞银创新动力 123 161 99 ★★★
汇丰晋信动态策略 77 67 100 ★★★
长信增利动态策略 125 163 101 ★★★
广发大盘成长 118 145 102 ★★★
海富通风格优势 130 168 103 ★★★
鹏华动力增长 84 73 104 ★★★
南方高增 34 25 105 ★★★
华宝兴业先进成长 126 155 106 ★★★
景顺长城内需增长2号 97 95 107 ★★★
嘉实服务增值行业 82 60 108 ★★★
易方达策略成长 104 104 109 ★★★
国联分红混合 117 131 110 ★★★
银泰理财分红 101 92 111 ★★★
建信优化配置 142 172 112 ★★★
海富回报 133 158 113 ★★★
光大量化核心 132 152 114 ★★★
汇丰晋信龙腾 147 183 115 ★★★
泰达荷银首选企业 124 118 116 ★★★
易方达策略成长2号 106 88 117 ★★★
天治核心 134 151 118 ★★★
融通领先成长 111 93 119 ★★★
鹏华普天收益 146 174 120 ★★★
广发稳健增长 108 86 121 ★★
国泰金鼎价值精选 139 154 122 ★★
景内需增长 128 123 123 ★★
长盛动态精选 137 144 124 ★★
银华优选股票基金 93 52 125 ★★
宝盈策略增长 122 94 126 ★★
大成财富 129 109 127 ★★
大成景阳领先 79 35 128 ★★
诺德价值优势 140 139 129 ★★
景优选股票 112 77 130 ★★
景顺成长 105 61 131 ★★
广发优选 141 135 132 ★★
建信恒久价值 116 74 133 ★★
汇添富成长焦点 107 58 134 ★★
红利精选股票基金 103 47 135 ★★
德盛精选 157 180 136 ★★
海富通收益增长 135 98 137 ★★
鹏华优质治理 153 171 138 ★★
湘财荷银行业精选 100 42 139 ★★
上投摩根中国优势 161 187 140 ★★
南方稳健成长 87 34 141 ★★
万家公用 148 150 142 ★★
宝盈区域增长 144 102 143 ★★
融通动力先锋 138 90 144 ★★
景顺资源 145 113 145 ★★
南方绩优成长 121 48 146 ★★
大成精选 158 159 147 ★★
宝盈资源优选 11 19 148 ★★
建信优选成长 149 112 149 ★★
华富优选 151 126 150 ★★
南方成份精选 131 50 151 ★★
大成优选 136 55 152 ★★
华富成长趋势 155 137 153 ★★
国投股票 156 125 154 ★★
融通巨潮 159 148 155 ★★
申万巴黎股票 163 169 156 ★★
泰达荷银市值优选 160 130 157 ★★
嘉实策略增长 150 76 158 ★★
东吴嘉禾优势精选 152 72 159 ★★
南稳贰号 119 28 160 ★★
中银中国 113 26 161 ★★
海富通股票基金 166 185 162 ★★
大成积极成长 164 122 163 ★★
中邮创业核心优选 168 167 164 ★★
嘉实精选 154 36 165 ★★
万家和谐增长 169 189 166 ★★
信达澳银领先增长 165 124 167 ★★
中欧新趋势 162 43 168 ★★
泰信优质生活 170 127 169
巨田基础行业 167 24 170
南方积配 171 18 171
银河稳健 172 22 172
宝盈鸿利 173 17 173
国投瑞银瑞福进取 174 23 174
嘉实成长收益 175 16 175
易方达科讯 176 7 —— ——
华宝策略增长 177 8 —— ——
华夏行业精选 186 4 —— ——
富国天瑞 178 13 —— ——
招商股票基金 183 6 —— ——
工银瑞信股票基金 187 5 —— ——
长盛同德主题增长 180 9 —— ——
国联优质成长 182 10 —— ——
信诚精萃成长 179 14 —— ——
长城安心回报 181 12 —— ——
天弘精选 185 11 —— ——
华安创新 188 3 —— ——
新世纪优选分红 184 15 —— ——
南方隆元产业主题 189 1 —— ——
广发聚丰 190 2 —— ——
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
宝盈资源优选 1 41 1 ★★★★★
华夏大盘精选 3 96 2 ★★★★★
景顺鼎益 2 1 3 ★★★★★
华夏红利 4 101 4 ★★★★★
博时主题 5 70 5 ★★★★★
华夏回报二号 6 57 6 ★★★★★
华安宏利股票 8 88 7 ★★★★★
国海弹性股票 7 73 8 ★★★★★
汇添富精选 9 62 9 ★★★★★
华夏成长 11 118 10 ★★★★★
融通新蓝筹 10 61 11 ★★★★★
巨田资源 12 107 12 ★★★★
华宝收益增长 13 130 13 ★★★★
南方高增 14 54 14 ★★★★
博时精选 15 110 15 ★★★★
泰信先行策略 16 100 16 ★★★★
易方达精选 17 122 17 ★★★★
富国天益 18 67 —— ——
大成价值增长 19 103 —— ——
诺安股票 20 89 —— ——
上投摩根双息平衡 21 102 —— ——
鹏华中国50 22 98 —— ——
上投摩根股票基金 23 115 —— ——
长城股票 24 71 —— ——
嘉实服务增值行业 25 93 —— ——
南方稳健成长 26 55 —— ——
动力组合 27 108 —— ——
长城久富核心成长 29 58 —— ——
招商先锋 28 109 —— ——
国泰金鹰增长 30 77 —— ——
宝康消费 33 82 —— ——
建信优选成长 31 90 —— ——
交银稳健 34 65 —— ——
广发稳健增长 32 111 —— ——
光大红利股票 35 119 —— ——
融通蓝筹成长 36 68 —— ——
国泰金龙行业 37 72 —— ——
融通行业景气 38 105 —— ——
申万巴黎精选 39 80 —— ——
鹏华行业成长 41 78 —— ——
大成精选 40 112 —— ——
银华优质增长 42 86 —— ——
易方达策略成长2号 45 116 —— ——
广发优选 43 124 —— ——
易方达策略成长 44 120 —— ——
中融景气行业 47 75 —— ——
中信经典配置 48 76 —— ——
信诚混合 46 114 —— ——
融通巨潮 49 69 —— ——
红利精选股票基金 52 84 —— ——
南稳贰号 54 59 —— ——
友邦盛世 50 125 —— ——
大成蓝筹稳健 53 81 —— ——
鹏华普天收益 51 126 —— ——
宝康灵活 57 66 —— ——
长盛成长价值 62 51 —— ——
德盛精选 56 121 —— ——
湘财合丰成长 60 56 —— ——
金鹰成份 58 74 —— ——
湘财荷银行业精选 59 79 —— ——
长信银利精选 55 128 —— ——
上投摩根中国优势 61 129 —— ——
东吴嘉禾优势精选 63 106 —— ——
海富通收益增长 64 97 —— ——
嘉实精选 69 60 —— ——
天治核心 66 94 —— ——
银泰理财分红 65 113 —— ——
建信恒久价值 67 87 —— ——
海富回报 68 104 —— ——
湘财合丰稳定 70 63 —— ——
湘财合丰周期 72 64 —— ——
景顺成长 71 85 —— ——
大成积极成长 73 99 —— ——
巨田基础行业 78 53 —— ——
国联分红混合 74 91 —— ——
兴业趋势 96 3 —— ——
长盛动态精选 77 83 —— ——
景内需增长 75 117 —— ——
华宝策略增长 92 23 —— ——
国投股票 76 127 —— ——
南方成份精选 81 50 —— ——
景优选股票 79 95 —— ——
宝盈区域增长 80 92 —— ——
融通领先成长 83 52 —— ——
银河稳健 84 47 —— ——
中银增长 102 14 —— ——
华安创新 108 7 —— ——
嘉实稳健 93 35 —— ——
长盛同智优势成长 95 34 —— ——
交银精选 99 28 —— ——
海富通股票基金 82 123 —— ——
招商成长 101 25 —— ——
中银中国 100 30 —— ——
东方精选 103 21 —— ——
广发聚丰 123 5 —— ——
富国天惠 88 42 —— ——
易方达积极成长 105 19 —— ——
银华优选股票基金 120 8 —— ——
国联优质成长 104 26 —— ——
宝盈鸿利 86 44 —— ——
鹏华价值 109 20 —— ——
招商股票基金 115 12 —— ——
嘉实成长收益 94 40 —— ——
工银精选 97 36 —— ——
工银瑞信股票基金 121 10 —— ——
汇添富均衡增长 107 27 —— ——
光大量化核心 117 13 —— ——
长信金利 112 22 —— ——
南方积配 91 43 —— ——
华夏蓝筹核心 116 17 —— ——
申万巴黎股票 98 38 —— ——
万家公用 85 48 —— ——
天弘精选 113 29 —— ——
景顺资源 119 18 —— ——
大成景阳领先 89 45 —— ——
华富优选 106 33 —— ——
博时第三产业成长 124 16 —— ——
华安策略优选 87 49 —— ——
国投瑞银成长优选 90 46 —— ——
长城安心回报 114 31 —— ——
富国天博创新主题 125 11 —— ——
华安中小盘成长 122 24 —— ——
易方达科讯 126 9 —— ——
富国天瑞 118 32 —— ——
国泰金鼎价值精选 111 37 —— ——
博时新兴成长 129 4 —— ——
华夏行业精选 128 6 —— ——
新世纪优选分红 110 39 —— ——
南方隆元产业主题 130 2 —— ——
长盛同德主题增长 127 15 —— ——
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
宝盈资源优选 1 25 1 ★★★★★
华夏大盘精选 3 65 2 ★★★★★
景顺鼎益 2 1 3 ★★★★★
华夏红利 4 70 4 ★★★★★
博时主题 5 49 5 ★★★★★
汇添富精选 6 42 6 ★★★★★
华夏成长 8 80 7 ★★★★★
融通新蓝筹 7 41 8 ★★★★
南方高增 9 37 9 ★★★★
博时精选 10 75 10 ★★★★
泰信先行策略 11 69 11 ★★★★
富国天益 12 46 —— ——
大成价值增长 13 71 —— ——
鹏华中国50 14 67 —— ——
嘉实服务增值行业 15 63 —— ——
南方稳健成长 16 38 —— ——
长城久富核心成长 18 40 —— ——
招商先锋 17 74 —— ——
国泰金鹰增长 19 54 —— ——
宝康消费 21 59 —— ——
广发稳健增长 20 76 —— ——
融通蓝筹成长 22 47 —— ——
国泰金龙行业 23 50 —— ——
融通行业景气 24 72 —— ——
申万巴黎精选 25 57 —— ——
鹏华行业成长 27 55 —— ——
大成精选 26 77 —— ——
易方达策略成长 28 81 —— ——
中融景气行业 29 52 —— ——
中信经典配置 30 53 —— ——
融通巨潮 31 48 —— ——
友邦盛世 32 83 —— ——
大成蓝筹稳健 34 58 —— ——
鹏华普天收益 33 84 —— ——
宝康灵活 36 45 —— ——
长盛成长价值 41 34 —— ——
湘财合丰成长 39 39 —— ——
金鹰成份 37 51 —— ——
湘财荷银行业精选 38 56 —— ——
长信银利精选 35 85 —— ——
上投摩根中国优势 40 86 —— ——
东吴嘉禾优势精选 42 73 —— ——
海富通收益增长 43 66 —— ——
银泰理财分红 44 78 —— ——
湘财合丰稳定 45 43 —— ——
湘财合丰周期 46 44 —— ——
大成积极成长 47 68 —— ——
巨田基础行业 51 36 —— ——
国联分红混合 48 61 —— ——
长盛动态精选 50 60 —— ——
景内需增长 49 79 —— ——
华宝策略增长 64 15 —— ——
南方成份精选 54 33 —— ——
景优选股票 52 64 —— ——
宝盈区域增长 53 62 —— ——
融通领先成长 56 35 —— ——
银河稳健 57 30 —— ——
华安创新 72 5 —— ——
嘉实稳健 65 22 —— ——
长盛同智优势成长 67 21 —— ——
海富通股票基金 55 82 —— ——
中银中国 68 18 —— ——
易方达积极成长 70 14 —— ——
国联优质成长 69 17 —— ——
宝盈鸿利 59 27 —— ——
招商股票基金 74 9 —— ——
嘉实成长收益 66 24 —— ——
工银瑞信股票基金 78 7 —— ——
光大量化核心 76 10 —— ——
南方积配 63 26 —— ——
华夏蓝筹核心 75 13 —— ——
万家公用 58 31 —— ——
大成景阳领先 61 28 —— ——
华富优选 71 20 —— ——
博时第三产业成长 80 12 —— ——
华安策略优选 60 32 —— ——
国投瑞银成长优选 62 29 —— ——
富国天博创新主题 81 8 —— ——
华安中小盘成长 79 16 —— ——
易方达科讯 82 6 —— ——
富国天瑞 77 19 —— ——
国泰金鼎价值精选 73 23 —— ——
博时新兴成长 85 3 —— ——
华夏行业精选 84 4 —— ——
南方隆元产业主题 86 2 —— ——
长盛同德主题增长 83 11 —— ——

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)