Value封闭式基金业绩排行榜10月

2008年10月08日10:45  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名
基金汉鼎 7 27 1
基金开元 8 26 2
基金安顺 2 3 3
基金裕隆 4 9 4
基金裕阳 9 15 5
基金通乾 12 23 6
基金科翔 15 25 7
基金鸿阳 16 30 8
基金金盛 11 14 9
基金泰和 13 20 10
基金安信 5 4 11
基金久嘉 6 7 12
基金丰和 10 11 13
基金兴华 3 2 14
基金金泰 18 21 15
基金天华 1 1 16
基金银丰 19 17 17
基金普惠 26 29 18
基金普丰 20 19 19
基金汉兴 17 12 20
基金金鑫 21 16 21
基金兴和 14 5 22
基金同益 27 24 23
基金天元 22 13 24
基金科瑞 29 28 25
基金汉盛 28 22 26
基金同盛 25 10 27
基金景福 24 8 28
基金科汇 30 31 29
基金景宏 23 6 30
基金裕泽 31 18 31
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名
基金鸿飞 12 32 1
基金安顺 2 8 2
基金裕隆 4 12 3
基金天华 1 5 4
基金裕阳 5 17 5
基金兴华 3 7 6
基金丰和 6 15 7
基金金盛 7 19 8
基金汉鼎 11 28 9
基金久嘉 9 13 10
基金安信 8 10 11
基金通乾 15 27 12
基金开元 17 29 13
基金景宏 10 9 14
基金汉兴 14 16 15
基金金泰 18 24 16
基金泰和 19 26 17
基金兴和 13 11 18
基金景福 16 14 19
基金鸿阳 22 31 20
基金金鑫 21 22 21
基金天元 20 20 22
基金汉盛 23 23 23
基金同益 25 30 24
基金银丰 24 25 25
基金裕泽 26 21 26
基金同盛 27 18 27
基金普惠 28 6 28
基金普丰 29 4 29
基金科翔 30 3 30
基金科汇 31 2 31
基金科瑞 32 1 32
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名
基金汉鼎 1 26 1
基金安顺 2 9 2
基金开元 8 29 3
基金丰和 6 16 4
基金裕阳 7 17 5
基金裕隆 5 11 6
基金金盛 9 18 7
基金兴华 4 6 8
基金安信 10 14 9
基金天华 3 4 10
基金通乾 11 27 11
基金兴和 12 13 12
基金汉盛 16 25 13
基金泰和 15 21 14
基金天元 14 20 15
基金银丰 19 28 16
基金久嘉 13 12 17
基金金泰 18 22 18
基金汉兴 17 15 19
基金金鑫 20 23 20
基金鸿阳 21 30 21
基金同益 22 31 22
基金裕泽 23 24 23
基金同盛 25 19 24
基金景福 26 10 25
基金景宏 24 8 26
基金普惠 27 7 27
基金普丰 28 5 28
基金鸿飞 30 32 29
基金科翔 29 3 30
基金科汇 31 2 31
基金科瑞 32 1 32
基金科讯 33 34 33
基金兴安 35 36 34
基金景阳 34 33 35
基金融鑫 36 35 ——
基金隆元 37 37 ——
基金同德 38 38 ——
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名
基金裕阳 1 18 ——
基金安顺 2 12 ——
基金裕隆 3 19 ——
基金汉鼎 4 22 ——
基金安信 5 16 ——
基金天华 6 10 ——
基金兴华 8 11 ——
基金开元 7 21 ——
基金丰和 9 15 ——
基金银丰 10 33 ——
基金久嘉 11 23 ——
基金兴和 12 20 ——
基金天元 13 29 ——
基金金盛 14 17 ——
基金同益 15 38 ——
基金通乾 16 32 ——
基金同盛 17 36 ——
基金汉盛 18 31 ——
基金金鑫 19 30 ——
基金金泰 20 28 ——
基金汉兴 21 24 ——
基金泰和 22 27 ——
基金景福 24 25 ——
基金鸿阳 23 35 ——
基金裕泽 25 34 ——
基金景宏 26 14 ——
基金普惠 27 26 ——
基金普丰 28 13 ——
基金科翔 29 7 ——
基金科瑞 30 4 ——
基金科汇 31 6 ——
基金鸿飞 32 43 ——
基金久富 36 1 ——
基金科讯 33 45 ——
基金景阳 34 44 ——
基金安瑞 40 2 ——
基金融鑫 35 51 ——
基金兴安 37 47 ——
基金金鼎 42 3 ——
基金裕华 38 40 ——
基金裕元 45 5 ——
基金兴科 47 8 ——
基金隆元 41 50 ——
基金汉博 48 9 ——
基金安久 44 46 ——
基金同德 43 49 ——
基金通宝 52 37 ——
基金景博 46 48 ——
基金金元 50 39 ——
基金普华 49 41 ——
基金普润 51 42 ——
基金景业 39 52 ——
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名
基金裕阳 1 18 ——
基金安顺 2 12 ——
基金裕隆 3 19 ——
基金汉鼎 4 22 ——
基金安信 5 16 ——
基金天华 6 10 ——
基金兴华 8 11 ——
基金开元 7 21 ——
基金丰和 9 15 ——
基金银丰 10 33 ——
基金久嘉 11 23 ——
基金兴和 12 20 ——
基金天元 13 29 ——
基金金盛 14 17 ——
基金同益 15 38 ——
基金通乾 16 32 ——
基金同盛 17 36 ——
基金汉盛 18 31 ——
基金金鑫 19 30 ——
基金金泰 20 28 ——
基金汉兴 21 24 ——
基金泰和 22 27 ——
基金景福 24 25 ——
基金鸿阳 23 35 ——
基金裕泽 25 34 ——
基金景宏 26 14 ——
基金普惠 27 26 ——
基金普丰 28 13 ——
基金科翔 29 7 ——
基金科瑞 30 4 ——
基金科汇 31 6 ——
基金鸿飞 32 43 ——
基金久富 36 1 ——
基金科讯 33 45 ——
基金景阳 34 44 ——
基金安瑞 40 2 ——
基金融鑫 35 51 ——
基金兴安 37 47 ——
基金金鼎 42 3 ——
基金裕华 38 40 ——
基金裕元 45 5 ——
基金兴科 47 8 ——
基金隆元 41 50 ——
基金汉博 48 9 ——
基金安久 44 46 ——
基金同德 43 49 ——
基金通宝 52 37 ——
基金景博 46 48 ——
基金金元 50 39 ——
基金普华 49 41 ——
基金普润 51 42 ——
基金景业 39 52 ——

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]