Value开放式基金(指数型)业绩排行榜10月

2008年10月08日10:42  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 2 1 ★★★★★
长盛中证100 3 8 2 ★★★★
50ETF 2 7 3 ★★★
华安180 8 16 4 ——
万家180 6 10 5 ★★★★
博时裕富 7 9 6 ★★★
易方达50 4 5 7 ★★★★
国泰沪深300 9 13 8 ——
华安上证180ETF 10 12 9 ★★
长城久泰300 11 14 10 ★★
大成300 12 11 11 ★★★
嘉实300 13 15 12 ★★★
中小板ETF 5 1 13 ★★★★
融通深证100 14 6 14 ★★★
深100ETF 15 4 15 ★★
友邦华泰上证红利ETF 16 3 16 ★★
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 2 1 ★★★★★
长盛中证100 2 5 2 ★★★★
易方达50 3 3 3 ★★★★
50ETF 4 4 4 ★★★
万家180 5 8 5 ★★★★
国泰沪深300 6 13 6 ——
博时裕富 7 11 7 ★★★
华安上证180ETF 8 9 8 ★★
嘉实300 10 16 9 ★★★
大成300 9 12 10 ★★★
长城久泰300 11 10 11 ★★
融通深证100 12 15 12 ★★★
深100ETF 14 14 13 ★★
中小板ETF 13 6 14 ★★★★
友邦华泰上证红利ETF 15 7 15 ★★
华安180 16 1 —— ——
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 3 1 ★★★★★
万家180 4 8 2 ★★★★
长盛中证100 3 7 3 ★★★★
易方达50 2 2 4 ★★★★
中小板ETF 5 5 5 ★★★★
融通深证100 8 15 6 ★★★
博时裕富 7 11 7 ★★★
嘉实300 9 14 8 ★★★
50ETF 6 4 9 ★★★
大成300 11 12 10 ★★★
华安上证180ETF 10 9 11 ★★
长城久泰300 12 10 12 ★★
深100ETF 13 13 13 ★★
友邦华泰上证红利ETF 14 6 14 ★★
华安180 15 1 —— ——
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 2 6 —— ——
深100ETF 1 11 —— ——
融通深证100 3 9 —— ——
中小板ETF 4 3 —— ——
万家180 5 7 —— ——
长城久泰300 6 13 —— ——
50ETF 7 5 —— ——
易方达50 8 4 —— ——
华安上证180ETF 9 8 —— ——
大成300 10 10 —— ——
博时裕富 11 12 —— ——
华安180 13 1 —— ——
嘉实300 12 2 —— ——
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 5 —— ——
融通深证100 2 7 —— ——
万家180 3 6 —— ——
长城久泰300 4 9 —— ——
50ETF 5 4 —— ——
易方达50 6 3 —— ——
博时裕富 7 8 —— ——
华安180 9 1 —— ——
嘉实300 8 2 —— ——

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]