Value开放式基金(平衡型)业绩排行榜10月

2008年10月08日10:41  来源:
3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
金元比联宝石动力保本 1 1 1 ★★★★
申万巴黎盛利强化 2 3 2 ★★★★★
诺安灵活配置 3 5 3 ——
湘财荷银风险预算 4 6 4 ★★★★★
兴业混合型 5 7 5 ★★★★
博时平衡配置 7 9 6 ★★★
华夏回报 10 13 7 ★★★★★
易方达平稳 14 18 8 ★★★★
汇丰晋信2016 9 10 9 ★★★★
上投摩根双核平衡 6 4 10 ——
富国天成红利灵活配置 11 11 11 ——
华安宝利 16 22 12 ★★★★
招商平衡型基金 12 8 13 ★★★★
德盛安心成长 8 2 14
天治财富增长 13 12 15 ★★★
富国动态平衡 22 28 16 ★★★★
景动力平衡 19 26 17 ★★
长城久恒 15 14 18 ★★★
银华优势企业 17 16 19 ★★★
诺安平衡 23 29 20 ★★★
国富收益 18 20 21 ★★★
华夏平稳增长 26 31 22 ★★★
德盛稳健 21 17 23 ★★★
广发聚富 28 33 24 ★★★
荷银效率 20 15 25 ★★
博时增长 25 24 26 ★★
博时价值增长2号 24 19 27 ★★
大成创新成长 29 32 28
海富通精选2号 27 21 29 ★★
国泰金马 34 34 30 ★★
海富通精选 31 27 31 ★★
天治优选 30 23 32 ★★★★
易方达价值成长 32 30 33 ★★
东方龙混合型 33 25 34
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏回报 4 11 1 ★★★★★
湘财荷银风险预算 2 6 2 ★★★★★
诺安平衡 17 28 3 ★★★
易方达平稳 11 16 4 ★★★★
华安宝利 12 20 5 ★★★★
汇丰晋信2016 7 7 6 ★★★★
广发聚富 23 29 7 ★★★
金元比联宝石动力保本 1 2 8 ★★★★
申万巴黎盛利强化 3 3 9 ★★★★★
景动力平衡 13 18 10 ★★
兴业混合型 5 5 11 ★★★★
招商平衡型基金 8 8 12 ★★★★
博时平衡配置 6 4 13 ★★★
银华优势企业 14 15 14 ★★★
德盛稳健 16 17 15 ★★★
富国动态平衡 18 19 16 ★★★★
长城久恒 9 10 17 ★★★
国富收益 15 14 18 ★★★
天治财富增长 10 9 19 ★★★
易方达价值成长 24 26 20 ★★
海富通精选2号 20 23 21 ★★
博时增长 22 22 22 ★★
国泰金马 29 31 23 ★★
华夏平稳增长 26 25 24 ★★★
荷银效率 19 13 25 ★★
海富通精选 27 24 26 ★★
天治优选 25 21 27 ★★★★
博时价值增长2号 21 12 28 ★★
大成创新成长 28 30 29
东方龙混合型 30 27 30
德盛安心成长 31 1 31
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏回报 4 11 1 ★★★★★
湘财荷银风险预算 3 4 2 ★★★★★
申万巴黎盛利强化 1 3 3 ★★★★★
招商平衡型基金 7 8 4 ★★★★
华安宝利 9 18 5 ★★★★
兴业混合型 5 6 6 ★★★★
汇丰晋信2016 6 7 7 ★★★★
金元比联宝石动力保本 2 2 8 ★★★★
易方达平稳 10 14 9 ★★★★
富国动态平衡 13 20 10 ★★★★
天治优选 14 23 11 ★★★★
博时平衡配置 8 5 12 ★★★
广发聚富 19 26 13 ★★★
银华优势企业 16 17 14 ★★★
华夏平稳增长 24 27 15 ★★★
天治财富增长 12 10 16 ★★★
长城久恒 11 9 17 ★★★
德盛稳健 17 19 18 ★★★
诺安平衡 21 25 19 ★★★
国富收益 15 12 20 ★★★
易方达价值成长 25 28 21 ★★
景动力平衡 18 15 22 ★★
国泰金马 28 31 23 ★★
博时增长 22 21 24 ★★
海富通精选2号 23 22 25 ★★
荷银效率 20 16 26 ★★
博时价值增长2号 26 13 27 ★★
海富通精选 27 24 28 ★★
大成创新成长 29 30 29
东方龙混合型 30 29 30
德盛安心成长 31 1 31
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏平稳增长 1 6 1 ★★★★★
华夏回报 2 9 2 ★★★★★
兴业混合型 3 12 3 ★★★★★
申万巴黎盛利强化 4 7 4 ★★★★
湘财荷银风险预算 5 8 5 ★★★★
博时平衡配置 6 10 6 ★★★★
华安宝利 7 21 —— ——
招商平衡型基金 8 14 —— ——
汇丰晋信2016 9 11 —— ——
易方达平稳 10 16 —— ——
广发聚富 11 25 —— ——
博时增长 12 19 —— ——
诺安平衡 13 27 —— ——
银华优势企业 14 22 —— ——
天治优选 15 24 —— ——
长城久恒 18 13 —— ——
天治财富增长 17 15 —— ——
景动力平衡 16 20 —— ——
富国动态平衡 19 17 —— ——
荷银效率 20 18 —— ——
德盛稳健 21 23 —— ——
东方龙混合型 22 26 —— ——
德盛安心成长 23 5 —— ——
国富收益 24 4 —— ——
国泰金马 26 1 —— ——
海富通精选 25 2 —— ——
大成创新成长 27 3 —— ——
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏平稳增长 1 6 1 ★★★★★
华夏回报 2 9 2 ★★★★★
兴业混合型 3 10 3 ★★★★
申万巴黎盛利强化 4 7 4 ★★★★
湘财荷银风险预算 5 8 5 ★★★★
华安宝利 6 18 —— ——
招商平衡型基金 7 12 —— ——
易方达平稳 8 14 —— ——
广发聚富 9 22 —— ——
博时增长 10 16 —— ——
诺安平衡 11 24 —— ——
银华优势企业 12 19 —— ——
天治优选 13 21 —— ——
长城久恒 16 11 —— ——
天治财富增长 15 13 —— ——
景动力平衡 14 17 —— ——
富国动态平衡 17 15 —— ——
德盛稳健 18 20 —— ——
东方龙混合型 19 23 —— ——
德盛安心成长 20 5 —— ——
国富收益 21 4 —— ——
国泰金马 23 1 —— ——
海富通精选 22 2 —— ——
大成创新成长 24 3 —— ——
【作者:Value 来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]