Value开放式基金(股票型)业绩排行榜9月

2008年09月12日11:40  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
兴业社会责任 2 6 1 ——
中银动态策略 4 5 2 ——
华夏回报二号 5 8 3 ★★★★★
华宝兴业海外中国成长 1 3 4 ——
国投瑞银瑞福优先 3 4 5 ★★★★
南方盛元红利 7 10 6 ——
华夏成长 14 52 7 ★★★★★
工银瑞信红利 6 7 8 ★★★★
长城久富核心成长 18 58 9 ★★★★
华夏复兴 10 23 10 ——
汇添富精选 15 49 11 ★★★★
华夏红利 11 21 12 ★★★★★
国海弹性股票 8 13 13 ★★★★★
工银瑞信股票基金 17 43 14 ——
交银稳健 9 12 15 ★★★★
东吴价值成长双动力 12 18 16 ★★★★★
富国天益 28 86 17 ★★★★★
融通新蓝筹 13 14 18 ★★★
华夏蓝筹核心 25 66 19 ★★★★★
华夏大盘精选 21 41 20 ★★★★★
交银精选 19 24 21 ★★★★
兴业趋势 27 56 22 ★★★★★
上投摩根双息平衡 34 77 23 ★★★★★
东吴行业轮动 16 15 24 ——
申万巴黎精选 24 33 25 ★★★★★
银华富裕主题 33 69 26 ★★★★
中银中国 38 84 27 ★★
汇添富均衡增长 37 76 28 ——
工银瑞信稳健成长 31 51 29 ★★★
工银精选 39 71 30 ★★★★
交银施罗德成长 32 53 31 ★★★★
宝盈鸿利 23 25 32 ——
嘉实服务增值行业 63 148 33 ★★★
华夏优势增长 29 32 34 ★★★★★
富国天惠 46 102 35 ★★★★★
汇丰晋信动态策略 35 44 36 ★★★★
友邦华泰积极成长 20 11 37 ★★★★★
华安创新 30 30 38 ——
鹏华行业成长 48 96 39 ★★★★
湘财合丰成长 22 17 40 ★★★★
湘财合丰稳定 47 82 41 ★★★
汇添富成长焦点 49 87 42 ★★★
银华优质增长 42 65 43 ★★★★
交银施罗德蓝筹 40 47 44 ——
易方达策略成长2号 60 116 45 ★★★
景顺鼎益 56 109 46 ★★★★
博时主题 53 104 47 ★★★★★
华安宏利股票 41 55 48 ★★★★
上投摩根内需动力 51 91 49 ★★★★★
易方达策略成长 64 122 50 ★★★
银华优选股票基金 44 60 51 ★★★
易方达科讯 50 74 52 ——
嘉实成长收益 70 131 53 ——
信诚混合 57 79 54 ★★★★
招商先锋 73 129 55 ★★★★
鹏华动力增长 36 22 56 ★★★★
宝盈策略增长 68 105 57 ★★★
上投摩根股票基金 69 99 58 ★★★★★
国联优质成长 43 29 59 ——
富国天合稳健优选 74 112 60 ★★★★
景顺成长 61 63 61 ★★★
长城股票 82 136 62 ★★★★
景顺长城内需增长2号 65 73 63 ★★★
长盛同智优势成长 62 61 64 ★★★
中信经典配置 66 75 65 ★★★
华夏行业精选 45 28 66 ——
博时第三产业成长 55 50 67 ★★★
中融景气行业 52 38 68 ★★★★
南稳贰号 58 45 69 ★★
富兰克林国海潜力组合 78 106 70 ★★★★
博时精选 80 108 71 ★★★★
东吴嘉禾优势精选 72 64 72 ★★
湘财荷银行业精选 59 34 73 ★★★
国联安德盛优势 90 147 74 ★★★
国投瑞银成长优选 84 121 75 ★★★
兴业全球视野 79 88 76 ★★★★
银泰理财分红 76 70 77 ★★★
易方达积极成长 81 93 78 ★★★★
易方达精选 92 144 79 ★★★★
鹏华中国50 110 189 80 ★★★★
招商股票基金 54 19 81 ——
长盛成长价值 71 35 82 ★★★
景内需增长 88 97 83 ★★★
南方稳健成长 77 54 84 ★★
红利精选股票基金 67 31 85 ★★★
中海能源策略 85 85 86 ★★★★
宝盈区域增长 98 140 87 ★★★
景顺资源 103 152 88 ★★
长盛同德主题增长 100 134 89 ——
华安策略优选 93 111 90 ★★★
泰信先行策略 91 101 91 ★★
银河稳健 86 62 92 ——
建信恒久价值 83 46 93 ★★★
湘财合丰周期 75 26 94 ★★★★
融通蓝筹成长 96 94 95 ★★★★
博时新兴成长 97 90 96 ★★★
申万巴黎新经济 89 57 97 ★★★★
华宝策略增长 99 103 98 ——
招商成长 102 118 99 ★★★★
中银国际收益 101 114 100 ★★★★
海富回报 95 72 101 ★★
中欧新趋势 111 146 102 ★★
南方积配 94 48 103 ——
宝康灵活 120 175 104 ★★★
南方高增 26 2 105 ★★★★
国泰金鹰增长 109 110 106 ★★★
招商核心价值 106 89 107 ★★★★
上投摩根成长先锋 117 157 108 ★★★★
嘉实策略增长 105 83 109 ★★
富国天博创新主题 115 150 110 ★★★★
长城品牌优选 112 127 111 ★★★★★
中银增长 114 138 112 ★★★★★
大成价值增长 124 164 113 ★★★★
建信优势动力 123 156 114 ——
嘉实稳健 104 39 115 ★★★★
嘉实优质企业 126 176 116 ——
宝盈资源优选 87 9 117 ★★★★
宝康消费 121 126 118 ★★★★★
信诚精萃成长 118 120 119 ——
友邦盛世 130 177 120 ★★★★
国投瑞银创新动力 129 167 121 ★★★
巨田资源 108 37 122 ★★★
景优选股票 127 158 123 ★★★
南方成份精选 116 80 124 ★★
景顺长城精选蓝筹 125 125 125 ★★★★
海富通收益增长 113 59 126 ★★
融通领先成长 131 172 127 ★★★★
大成蓝筹稳健 122 81 128 ★★★
诺安股票 128 124 129 ★★★★
国投股票 132 141 130 ★★
万家公用 119 40 131 ★★
国泰金鹏蓝筹价值 141 180 132 ★★★
融通行业景气 146 190 133 ★★★★
大成景阳领先 134 151 134 ★★
长信银利精选 143 171 135 ★★★
诺德价值优势 137 132 136 ★★
嘉实精选 136 119 137 ★★
光大保德信优势配置 140 133 138 ——
大成优选 142 135 139 ★★
鹏华优质治理 144 143 140 ★★
天治核心 133 95 141 ★★
大成精选 139 117 142 ★★
建信优选成长 135 92 143 ★★
泰信优质生活 138 113 144 ★★
动力组合 148 182 145 ★★★
国泰金牛创新成长 147 162 146 ★★★
建信优化配置 156 191 147 ★★★
海富通风格优势 149 154 148 ★★★
广发稳健增长 154 174 149 ★★★
国泰金鼎价值精选 153 159 150 ★★★
巨田基础行业 107 1 151 ★★
汇丰晋信龙腾 158 188 152 ★★★
益民红利成长 155 145 153 ★★
融通动力先锋 157 169 154 ★★★
大成积极成长 152 128 155 ★★
泰达荷银首选企业 150 100 156 ★★★
南方隆元产业主题 145 20 157 ——
泰达荷银市值优选 151 68 158 ★★
万家和谐增长 160 160 159 ——
长城安心回报 163 187 160 ——
申万巴黎股票 161 149 161 ★★
华宝兴业行业精选 164 183 162 ★★★★
浦银安盛价值成长 162 165 163 ——
光大红利股票 165 173 164 ★★★
鹏华价值 167 179 165 ——
长盛动态精选 159 36 166 ★★
国泰金龙行业 168 123 167 ★★★
华商领先企业 166 78 168 ★★★★
长信增利动态策略 170 115 169 ★★★★
海富通股票基金 171 142 170 ★★
上投摩根中国优势 172 168 171 ★★
金鹰成份 169 42 172 ★★★
信达澳银领先增长 176 181 173 ★★
益民创新优势 173 153 174 ★★★
鹏华普天收益 174 155 175 ★★★
国联分红混合 175 67 176 ★★★
天弘精选 178 185 177 ——
南方绩优成长 177 27 178 ★★★
华宝收益增长 180 197 179 ★★★★
华富成长趋势 179 130 180 ★★
华安中小盘成长 181 199 181 ★★★
华宝兴业先进成长 182 195 182 ★★★
富国天瑞 183 198 —— ——
华富优选 184 98 —— ★★
大成财富 186 161 —— ★★
诺安价值增长 185 193 —— ★★★
光大新增长 187 163 —— ★★★★
广发优选 188 194 —— ★★★
东方精选 189 170 —— ★★★
广发大盘成长 190 186 —— ★★★
广发聚丰 191 192 —— ——
长信金利 192 184 —— ★★★★
新世纪优选分红 193 166 —— ——
融通巨潮 194 178 —— ★★
德盛精选 195 139 —— ★★
中邮核心成长 196 137 —— ——
中邮创业核心优选 198 107 —— ★★
光大量化核心 197 196 —— ★★★
国投瑞银瑞福进取 199 16 —— ——
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
国海弹性股票 3 26 1 ★★★★★
华夏成长 7 126 2 ★★★★★
华夏大盘精选 9 129 3 ★★★★★
友邦华泰积极成长 4 50 4 ★★★★★
华夏红利 5 64 5 ★★★★★
华夏回报二号 2 16 6 ★★★★★
华夏蓝筹核心 12 100 7 ★★★★★
华夏复兴 11 80 8 ——
工银瑞信股票基金 16 72 9 ——
华夏行业精选 14 59 10 ——
兴业全球视野 23 103 11 ★★★★
富兰克林国海潜力组合 27 123 12 ★★★★
申万巴黎精选 13 35 13 ★★★★★
易方达科讯 17 55 14 ——
宝康消费 24 79 15 ★★★★★
兴业趋势 15 28 16 ★★★★★
交银施罗德蓝筹 18 43 17 ——
交银稳健 8 17 18 ★★★★
宝康灵活 32 93 19 ★★★
中银国际收益 39 133 20 ★★★★
长城股票 28 67 21 ★★★★
富国天益 26 47 22 ★★★★★
华夏优势增长 21 37 23 ★★★★★
长盛同德主题增长 62 179 24 ——
交银施罗德成长 22 38 25 ★★★★
信诚混合 34 78 26 ★★★★
东吴价值成长双动力 10 14 27 ★★★★★
国投瑞银成长优选 36 95 28 ★★★
招商股票基金 31 51 29 ——
中银增长 59 167 30 ★★★★★
华宝收益增长 76 183 31 ★★★★
中融景气行业 33 49 32 ★★★★
交银精选 19 22 33 ★★★★
华宝策略增长 30 40 34 ——
国联安德盛优势 51 147 35 ★★★
湘财合丰成长 25 24 36 ★★★★
工银瑞信稳健成长 38 70 37 ★★★
红利精选股票基金 29 29 38 ★★★
国投瑞银瑞福优先 1 6 39 ★★★★
嘉实服务增值行业 45 99 40 ★★★
鹏华行业成长 46 92 41 ★★★★
上投摩根双息平衡 50 114 42 ★★★★★
招商先锋 56 136 43 ★★★★
工银精选 43 77 44 ★★★★
华宝兴业先进成长 79 168 45 ★★★
易方达精选 58 127 46 ★★★★
博时主题 40 44 47 ★★★★★
景顺长城精选蓝筹 48 82 48 ★★★★
中欧新趋势 70 150 49 ★★
长城品牌优选 44 56 50 ★★★★★
申万巴黎新经济 74 145 51 ★★★★
动力组合 72 142 52 ★★★
富国天合稳健优选 53 75 53 ★★★★
鹏华价值 100 186 54 ——
上投摩根成长先锋 89 165 55 ★★★★
华安宏利股票 57 89 56 ★★★★
上投摩根内需动力 71 125 57 ★★★★★
中海能源策略 77 141 58 ★★★★
泰信先行策略 81 143 59 ★★
友邦盛世 90 164 60 ★★★★
汇丰晋信动态策略 47 52 61 ★★★★
湘财合丰稳定 41 27 62 ★★★
长城久富核心成长 37 25 63 ★★★★
国泰金鹏蓝筹价值 88 152 64 ★★★
景顺长城内需增长2号 73 111 65 ★★★
嘉实稳健 52 57 66 ★★★★
易方达策略成长 78 119 67 ★★★
景内需增长 84 144 68 ★★★
光大保德信优势配置 92 155 69 ——
华宝兴业行业精选 101 174 70 ★★★★
诺安股票 66 76 71 ★★★★
融通新蓝筹 35 18 72 ★★★
大成价值增长 87 138 73 ★★★★
华安创新 49 41 74 ——
富国天惠 60 63 75 ★★★★★
长盛成长价值 69 81 76 ★★★
鹏华中国50 111 188 77 ★★★★
易方达积极成长 61 58 78 ★★★★
中信经典配置 65 62 79 ★★★
易方达策略成长2号 86 112 80 ★★★
博时第三产业成长 42 21 81 ★★★
南方高增 20 11 82 ★★★★
上投摩根股票基金 85 109 83 ★★★★★
汇添富均衡增长 54 39 84 ——
鹏华动力增长 83 105 85 ★★★★
景顺成长 68 65 86 ★★★
银华优质增长 67 53 87 ★★★★
工银瑞信红利 6 7 88 ★★★★
景顺鼎益 63 45 89 ★★★★
长信银利精选 112 185 90 ★★★
招商成长 94 115 91 ★★★★
巨田资源 96 113 92 ★★★
湘财合丰周期 64 33 93 ★★★★
银华富裕主题 80 60 94 ★★★★
益民红利成长 117 187 95 ★★
万家公用 106 159 96 ★★
国联优质成长 55 23 97 ——
富国天瑞 115 182 98 ——
华安策略优选 97 101 99 ★★★
景顺资源 102 139 100 ★★
建信恒久价值 91 73 101 ★★★
长盛同智优势成长 93 74 102 ★★★
国投股票 107 137 103 ★★
富国天博创新主题 98 83 104 ★★★★
国泰金鹰增长 99 86 105 ★★★
嘉实优质企业 110 128 106 ——
建信优化配置 130 181 107 ★★★
国泰金牛创新成长 132 184 108 ★★★
博时精选 109 98 109 ★★★★
银华优选股票基金 95 42 110 ★★★
大成蓝筹稳健 108 85 111 ★★★
国投瑞银创新动力 122 154 112 ★★★
光大新增长 129 170 113 ★★★★
汇添富精选 82 20 114 ★★★★
博时新兴成长 103 46 115 ★★★
诺德价值优势 118 122 116 ★★
景优选股票 113 90 117 ★★★
大成优选 105 54 118 ★★
招商核心价值 124 131 119 ★★★★
国泰金鼎价值精选 134 163 120 ★★★
长信增利动态策略 126 117 121 ★★★★
湘财荷银行业精选 104 31 122 ★★★
银泰理财分红 119 96 123 ★★★
南方绩优成长 114 66 124 ★★★
嘉实策略增长 120 87 125 ★★
融通行业景气 128 120 126 ★★★★
大成精选 137 158 127 ★★
汇丰晋信龙腾 141 169 128 ★★★
诺安价值增长 138 162 129 ★★★
金鹰成份 127 110 130 ★★★
申万巴黎股票 142 172 131 ★★
海富回报 136 140 132 ★★
天弘精选 147 171 133 ——
嘉实精选 125 69 134 ★★
光大红利股票 135 116 135 ★★★
建信优选成长 131 94 136 ★★
华安中小盘成长 151 177 137 ★★★
万家和谐增长 163 189 138 ——
宝盈策略增长 121 48 139 ★★★
融通蓝筹成长 116 34 140 ★★★★
信达澳银领先增长 143 156 141 ★★
融通领先成长 133 91 142 ★★★★
长信金利 166 191 143 ★★★★
海富通风格优势 146 153 144 ★★★
益民创新优势 150 160 145 ★★★
汇添富成长焦点 123 30 146 ★★★
国泰金龙行业 145 130 147 ★★★
华富优选 153 149 148 ★★
鹏华优质治理 164 178 149 ★★
上投摩根中国优势 170 190 150 ★★
宝盈区域增长 139 61 151 ★★★
长城安心回报 156 146 152 ——
海富通收益增长 140 68 153 ★★
大成财富 148 106 154 ★★
泰达荷银首选企业 149 104 155 ★★★
华富成长趋势 159 148 156 ★★
广发稳健增长 155 118 157 ★★★
宝盈资源优选 75 9 158 ★★★★
天治核心 158 135 159 ★★
东方精选 177 192 160 ★★★
华商领先企业 157 97 161 ★★★★
融通巨潮 162 124 162 ★★
大成景阳领先 165 151 163 ★★
广发聚丰 171 173 164 ——
南方成份精选 154 32 165 ★★
德盛精选 175 180 166 ★★
光大量化核心 172 157 167 ★★★
东吴嘉禾优势精选 161 36 168 ★★
融通动力先锋 167 84 169 ★★★
泰达荷银市值优选 169 108 170 ★★
大成积极成长 168 107 171 ★★
南方隆元产业主题 152 19 172 ——
南方稳健成长 144 15 173 ★★
鹏华普天收益 178 175 174 ★★★
国联分红混合 173 88 175 ★★★
广发大盘成长 176 132 176 ★★★
长盛动态精选 174 102 177 ★★
海富通股票基金 181 176 178 ★★
南稳贰号 160 13 179 ★★
泰信优质生活 179 121 180 ★★
广发优选 182 134 181 ★★★
中邮核心成长 183 166 182 ——
中银中国 180 12 183 ★★
中邮创业核心优选 186 161 184 ★★
新世纪优选分红 185 71 185 ——
巨田基础行业 184 10 186 ★★
国投瑞银瑞福进取 187 8 —— ——
南方积配 188 4 —— ——
宝盈鸿利 189 3 —— ——
银河稳健 190 5 —— ——
嘉实成长收益 191 2 —— ——
信诚精萃成长 192 1 —— ——
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏红利 1 93 1 ★★★★★
华夏大盘精选 3 65 2 ★★★★★
华夏优势增长 4 79 3 ★★★★★
华夏回报二号 2 37 4 ★★★★★
华夏成长 8 137 5 ★★★★★
富国天益 7 91 6 ★★★★★
国海弹性股票 6 47 7 ★★★★★
富国天惠 14 126 8 ★★★★★
华夏蓝筹核心 11 103 9 ★★★★★
兴业趋势 12 42 10 ★★★★★
宝康消费 15 76 11 ★★★★★
中银增长 19 121 12 ★★★★★
长城品牌优选 16 72 13 ★★★★★
上投摩根股票基金 23 120 14 ★★★★★
东吴价值成长双动力 10 33 15 ★★★★★
申万巴黎精选 18 59 16 ★★★★★
博时主题 17 44 17 ★★★★★
上投摩根内需动力 27 129 18 ★★★★★
上投摩根双息平衡 24 105 19 ★★★★★
友邦华泰积极成长 22 86 20 ★★★★★
长城久富核心成长 21 56 21 ★★★★
长城股票 25 69 22 ★★★★
兴业全球视野 26 81 23 ★★★★
鹏华行业成长 28 68 24 ★★★★
华宝兴业行业精选 36 161 25 ★★★★
富国天合稳健优选 31 108 26 ★★★★
交银施罗德成长 29 77 27 ★★★★
华宝收益增长 44 179 28 ★★★★
光大新增长 41 171 29 ★★★★
中海能源策略 39 162 30 ★★★★
交银稳健 20 36 31 ★★★★
大成价值增长 35 124 32 ★★★★
招商先锋 38 138 33 ★★★★
交银精选 30 49 34 ★★★★
富兰克林国海潜力组合 42 147 35 ★★★★
汇添富精选 33 51 36 ★★★★
华商领先企业 59 176 37 ★★★★
易方达精选 45 117 38 ★★★★
宝盈资源优选 5 19 39 ★★★★
融通行业景气 48 127 40 ★★★★
中融景气行业 37 50 41 ★★★★
华安宏利股票 46 95 42 ★★★★
博时精选 50 112 43 ★★★★
招商核心价值 68 180 44 ★★★★
上投摩根成长先锋 69 181 45 ★★★★
申万巴黎新经济 57 133 46 ★★★★
鹏华中国50 65 170 47 ★★★★
银华优质增长 51 94 48 ★★★★
富国天博创新主题 58 128 49 ★★★★
中银国际收益 43 62 50 ★★★★
招商成长 61 150 51 ★★★★
工银瑞信红利 9 23 52 ★★★★
景顺长城精选蓝筹 47 70 53 ★★★★
嘉实稳健 49 75 54 ★★★★
信诚混合 56 98 55 ★★★★
汇丰晋信动态策略 54 83 56 ★★★★
鹏华动力增长 60 110 57 ★★★★
易方达积极成长 55 73 58 ★★★★
湘财合丰成长 34 34 59 ★★★★
南方高增 32 28 60 ★★★★
融通蓝筹成长 52 54 61 ★★★★
银华富裕主题 64 113 62 ★★★★
长信金利 86 186 63 ★★★★
国投瑞银瑞福优先 13 22 64 ★★★★
融通领先成长 67 119 65 ★★★★
友邦盛世 74 167 66 ★★★★
诺安股票 63 96 67 ★★★★
长信增利动态策略 70 155 68 ★★★★
湘财合丰周期 53 48 69 ★★★★
景顺鼎益 62 66 70 ★★★★
工银精选 66 74 71 ★★★★
融通新蓝筹 40 30 72 ★★★
广发稳健增长 72 116 73 ★★★
光大红利股票 76 123 74 ★★★
国泰金鹰增长 78 122 75 ★★★
益民创新优势 79 125 76 ★★★
光大量化核心 87 163 77 ★★★
汇丰晋信龙腾 92 172 78 ★★★
动力组合 80 99 79 ★★★
银华优选股票基金 75 82 80 ★★★
海富通风格优势 93 160 81 ★★★
宝盈策略增长 91 154 82 ★★★
中信经典配置 73 60 83 ★★★
长盛同智优势成长 94 148 84 ★★★
宝康灵活 77 57 85 ★★★
国投瑞银创新动力 102 174 86 ★★★
易方达策略成长2号 89 114 87 ★★★
华安中小盘成长 100 164 88 ★★★
国泰金牛创新成长 108 178 89 ★★★
嘉实服务增值行业 82 61 90 ★★★
长信银利精选 98 157 91 ★★★
南方绩优成长 83 67 92 ★★★
工银瑞信稳健成长 84 78 93 ★★★
融通动力先锋 95 111 94 ★★★
金鹰成份 97 136 95 ★★★
博时第三产业成长 71 40 96 ★★★
诺安价值增长 105 159 97 ★★★
国泰金鹏蓝筹价值 103 151 98 ★★★
易方达策略成长 99 131 99 ★★★
巨田资源 107 152 100 ★★★
湘财合丰稳定 81 41 101 ★★★
湘财荷银行业精选 85 53 102 ★★★
景顺长城内需增长2号 106 144 103 ★★★
东方精选 121 187 104 ★★★
景内需增长 112 158 105 ★★★
汇添富成长焦点 96 84 106 ★★★
华宝兴业先进成长 111 145 107 ★★★
红利精选股票基金 88 46 108 ★★★
国泰金龙行业 114 149 109 ★★★
长盛成长价值 104 80 110 ★★★
大成蓝筹稳健 109 88 111 ★★★
建信优化配置 118 165 112 ★★★
博时新兴成长 101 52 113 ★★★
泰达荷银首选企业 115 132 114 ★★★
国联安德盛优势 116 139 115 ★★★
宝盈区域增长 113 104 116 ★★★
华安策略优选 110 55 117 ★★★
国投瑞银成长优选 90 29 118 ★★★
广发优选 126 169 119 ★★★
鹏华普天收益 130 183 120 ★★★
建信恒久价值 117 71 121 ★★★
国泰金鼎价值精选 129 166 122 ★★★
景顺成长 120 58 123 ★★★
银泰理财分红 123 90 124 ★★★
广发大盘成长 127 134 125 ★★★
景优选股票 124 92 126 ★★★
国联分红混合 125 85 127 ★★★
上投摩根中国优势 138 184 128 ★★
鹏华优质治理 137 182 129 ★★
泰信先行策略 128 87 130 ★★
南方稳健成长 119 38 131 ★★
景顺资源 133 143 132 ★★
海富通收益增长 131 89 133 ★★
长盛动态精选 135 107 134 ★★
大成景阳领先 122 27 135 ★★
国投股票 142 156 136 ★★
大成财富 141 135 137 ★★
南方成份精选 134 64 138 ★★
大成精选 145 175 139 ★★
海富回报 136 63 140 ★★
华富优选 143 130 141 ★★
建信优选成长 144 106 142 ★★
华富成长趋势 147 141 143 ★★
天治核心 146 118 144 ★★
南稳贰号 132 31 145 ★★
诺德价值优势 148 115 146 ★★
中银中国 140 32 147 ★★
益民红利成长 150 101 148 ★★
嘉实策略增长 151 97 149 ★★
巨田基础行业 139 26 150 ★★
嘉实精选 149 39 151 ★★
中欧新趋势 152 43 152 ★★
融通巨潮 155 168 153 ★★
德盛精选 156 173 154 ★★
东吴嘉禾优势精选 154 100 155 ★★
申万巴黎股票 158 177 156 ★★
大成积极成长 157 140 157 ★★
大成优选 153 35 158 ★★
万家公用 159 102 159 ★★
中邮创业核心优选 160 153 160 ★★
泰达荷银市值优选 161 45 161 ★★
信达澳银领先增长 162 146 162 ★★
海富通股票基金 163 142 163 ★★
泰信优质生活 164 109 164 ★★
万家和谐增长 165 185 —— ——
南方积配 166 21 —— ——
宝盈鸿利 168 20 —— ——
银河稳健 167 25 —— ——
国投瑞银瑞福进取 169 24 —— ——
易方达科讯 172 7 —— ——
嘉实成长收益 170 18 —— ——
华宝策略增长 171 10 —— ——
华夏行业精选 184 3 —— ——
招商股票基金 179 6 —— ——
工银瑞信股票基金 181 5 —— ——
汇添富均衡增长 174 12 —— ——
天弘精选 175 13 —— ——
长城安心回报 176 14 —— ——
华安创新 185 4 —— ——
鹏华价值 183 8 —— ——
长盛同德主题增长 182 9 —— ——
富国天瑞 178 15 —— ——
信诚精萃成长 177 16 —— ——
南方隆元产业主题 187 1 —— ——
国联优质成长 180 11 —— ——
广发聚丰 186 2 —— ——
新世纪优选分红 173 17 —— ——
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
宝盈资源优选 2 38 1 ★★★★★
景顺鼎益 1 1 2 ★★★★★
华夏大盘精选 3 91 3 ★★★★★
华夏红利 4 95 —— ——
博时主题 5 71 —— ——
国海弹性股票 6 73 —— ——
汇添富精选 8 60 —— ——
华夏成长 7 112 —— ——
南方高增 11 53 —— ——
融通新蓝筹 10 59 —— ——
华宝收益增长 9 125 —— ——
博时精选 12 104 —— ——
上投摩根股票基金 13 101 —— ——
大成价值增长 14 97 —— ——
富国天益 17 67 —— ——
长城久富核心成长 23 56 —— ——
泰信先行策略 16 105 —— ——
长城股票 21 65 —— ——
易方达精选 15 117 —— ——
诺安股票 20 84 —— ——
巨田资源 18 111 —— ——
上投摩根双息平衡 19 103 —— ——
南方稳健成长 30 54 —— ——
光大红利股票 22 107 —— ——
嘉实服务增值行业 24 93 —— ——
鹏华中国50 25 98 —— ——
国泰金鹰增长 28 72 —— ——
交银稳健 31 62 —— ——
动力组合 27 100 —— ——
招商先锋 26 106 —— ——
宝康消费 34 76 —— ——
广发稳健增长 29 102 —— ——
融通蓝筹成长 37 68 —— ——
国泰金龙行业 36 69 —— ——
银华优质增长 33 85 —— ——
申万巴黎精选 38 77 —— ——
大成精选 32 108 —— ——
融通行业景气 35 99 —— ——
红利精选股票基金 41 82 —— ——
鹏华行业成长 44 79 —— ——
易方达策略成长 40 118 —— ——
友邦盛世 39 120 —— ——
融通巨潮 48 66 —— ——
信诚混合 42 109 —— ——
中信经典配置 49 74 —— ——
南稳贰号 55 55 —— ——
湘财合丰成长 54 57 —— ——
湘财荷银行业精选 51 75 —— ——
中融景气行业 52 78 —— ——
广发优选 43 119 —— ——
大成蓝筹稳健 53 81 —— ——
兴业趋势 95 3 —— ——
长盛成长价值 63 50 —— ——
金鹰成份 56 70 —— ——
德盛精选 46 116 —— ——
宝康灵活 57 61 —— ——
上投摩根中国优势 45 124 —— ——
鹏华普天收益 47 121 —— ——
长信银利精选 50 122 —— ——
天治核心 58 87 —— ——
海富回报 59 94 —— ——
嘉实精选 65 58 —— ——
海富通收益增长 60 86 —— ——
巨田基础行业 69 51 —— ——
华宝策略增长 88 23 —— ——
建信恒久价值 61 90 —— ——
银泰理财分红 62 113 —— ——
中银增长 98 14 —— ——
华安创新 106 7 —— ——
湘财合丰周期 70 63 —— ——
东吴嘉禾优势精选 64 110 —— ——
湘财合丰稳定 71 64 —— ——
国联分红混合 67 83 —— ——
大成积极成长 66 92 —— ——
景顺成长 68 89 —— ——
招商成长 93 25 —— ——
广发聚丰 118 5 —— ——
长盛动态精选 72 80 —— ——
交银精选 96 28 —— ——
东方精选 99 21 —— ——
银华优选股票基金 113 8 —— ——
嘉实稳健 89 34 —— ——
长盛同智优势成长 90 33 —— ——
易方达积极成长 104 19 —— ——
招商股票基金 111 12 —— ——
中银中国 97 30 —— ——
鹏华价值 105 20 —— ——
南方成份精选 79 49 —— ——
融通领先成长 78 52 —— ——
工银瑞信股票基金 116 10 —— ——
国联优质成长 101 26 —— ——
光大量化核心 112 13 —— ——
汇添富均衡增长 103 27 —— ——
富国天惠 82 41 —— ——
工银精选 92 35 —— ——
景内需增长 73 115 —— ——
宝盈区域增长 75 88 —— ——
华夏蓝筹核心 110 16 —— ——
长信金利 109 22 —— ——
银河稳健 80 46 —— ——
国投股票 74 123 —— ——
景顺资源 115 18 —— ——
天弘精选 108 29 —— ——
景优选股票 77 96 —— ——
富国天博创新主题 120 11 —— ——
申万巴黎股票 94 37 —— ——
华富优选 100 32 —— ——
宝盈鸿利 83 43 —— ——
海富通股票基金 76 114 —— ——
博时第三产业成长 119 17 —— ——
嘉实成长收益 91 40 —— ——
华安中小盘成长 117 24 —— ——
易方达科讯 121 9 —— ——
南方积配 87 42 —— ——
博时新兴成长 124 4 —— ——
富国天瑞 114 31 —— ——
华夏行业精选 123 6 —— ——
万家公用 81 47 —— ——
大成景阳领先 85 44 —— ——
南方隆元产业主题 125 2 —— ——
国投瑞银成长优选 86 45 —— ——
国泰金鼎价值精选 107 36 —— ——
华安策略优选 84 48 —— ——
新世纪优选分红 102 39 —— ——
长盛同德主题增长 122 15 —— ——
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
宝盈资源优选 2 23 1 ★★★★★
景顺鼎益 1 1 2 ★★★★★
华夏大盘精选 3 62 3 ★★★★★
华夏红利 4 65 —— ——
博时主题 5 49 —— ——
华夏成长 6 76 —— ——
南方高增 8 36 —— ——
融通新蓝筹 7 40 —— ——
博时精选 9 71 —— ——
大成价值增长 10 67 —— ——
富国天益 12 45 —— ——
长城久富核心成长 13 38 —— ——
泰信先行策略 11 72 —— ——
南方稳健成长 19 37 —— ——
嘉实服务增值行业 14 64 —— ——
鹏华中国50 15 68 —— ——
国泰金鹰增长 17 50 —— ——
招商先锋 16 73 —— ——
宝康消费 21 53 —— ——
广发稳健增长 18 70 —— ——
融通蓝筹成长 24 46 —— ——
国泰金龙行业 23 47 —— ——
申万巴黎精选 25 54 —— ——
大成精选 20 74 —— ——
融通行业景气 22 69 —— ——
鹏华行业成长 28 56 —— ——
易方达策略成长 27 80 —— ——
友邦盛世 26 81 —— ——
融通巨潮 31 44 —— ——
中信经典配置 32 51 —— ——
湘财合丰成长 37 39 —— ——
湘财荷银行业精选 34 52 —— ——
中融景气行业 35 55 —— ——
大成蓝筹稳健 36 58 —— ——
长盛成长价值 42 33 —— ——
金鹰成份 38 48 —— ——
宝康灵活 39 41 —— ——
上投摩根中国优势 29 84 —— ——
鹏华普天收益 30 82 —— ——
长信银利精选 33 83 —— ——
海富通收益增长 40 60 —— ——
巨田基础行业 46 34 —— ——
华宝策略增长 63 14 —— ——
银泰理财分红 41 77 —— ——
华安创新 71 5 —— ——
湘财合丰周期 47 42 —— ——
东吴嘉禾优势精选 43 75 —— ——
湘财合丰稳定 48 43 —— ——
国联分红混合 45 59 —— ——
大成积极成长 44 63 —— ——
长盛动态精选 49 57 —— ——
嘉实稳健 64 21 —— ——
长盛同智优势成长 65 20 —— ——
易方达积极成长 70 13 —— ——
招商股票基金 74 8 —— ——
中银中国 67 17 —— ——
南方成份精选 55 32 —— ——
融通领先成长 54 35 —— ——
国联优质成长 69 16 —— ——
光大量化核心 75 9 —— ——
景内需增长 50 79 —— ——
宝盈区域增长 51 61 —— ——
华夏蓝筹核心 73 11 —— ——
银河稳健 56 29 —— ——
景优选股票 53 66 —— ——
富国天博创新主题 79 7 —— ——
华富优选 68 19 —— ——
宝盈鸿利 58 26 —— ——
海富通股票基金 52 78 —— ——
博时第三产业成长 78 12 —— ——
嘉实成长收益 66 24 —— ——
华安中小盘成长 77 15 —— ——
易方达科讯 80 6 —— ——
南方积配 62 25 —— ——
博时新兴成长 83 3 —— ——
富国天瑞 76 18 —— ——
华夏行业精选 82 4 —— ——
万家公用 57 30 —— ——
大成景阳领先 60 27 —— ——
南方隆元产业主题 84 2 —— ——
国投瑞银成长优选 61 28 —— ——
国泰金鼎价值精选 72 22 —— ——
华安策略优选 59 31 —— ——
长盛同德主题增长 81 10 —— ——

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]