Value开放式基金(指数型)业绩排行榜9月

2008年09月12日11:38  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 2 1 ★★★★★
中小板ETF 2 1 2 ★★★★★
易方达50 3 3 —— ★★★★
长盛中证100 4 7 —— ★★★★
华安180 5 10 —— ——
50ETF 7 4 —— ★★★★
万家180 6 8 —— ★★★★
长城久泰300 9 12 —— ★★
国泰沪深300 8 15 —— ——
华安上证180ETF 10 11 —— ★★★
博时裕富 11 14 —— ★★★
大成300 13 13 —— ★★★
嘉实300 12 16 —— ★★
融通深证100 14 5 —— ★★
深100ETF 15 6 —— ★★
友邦华泰上证红利ETF 16 9 ——
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 3 1 ★★★★★
中小板ETF 2 7 2 ★★★★★
长盛中证100 3 5 3 ★★★★
万家180 6 6 4 ★★★★
国泰沪深300 7 13 5 ——
易方达50 4 2 6 ★★★★
50ETF 5 4 7 ★★★★
华安上证180ETF 8 8 8 ★★★
博时裕富 9 12 9 ★★★
长城久泰300 10 9 10 ★★
融通深证100 12 16 11 ★★
嘉实300 11 14 12 ★★
大成300 13 10 13 ★★★
深100ETF 14 15 14 ★★
友邦华泰上证红利ETF 15 11 15
华安180 16 1 —— ——
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 4 1 ★★★★★
中小板ETF 2 2 2 ★★★★★
万家180 4 8 3 ★★★★
易方达50 3 3 4 ★★★★
长盛中证100 5 7 5 ★★★★
50ETF 6 5 6 ★★★★
华安上证180ETF 7 9 7 ★★★
大成300 8 15 8 ★★★
博时裕富 9 14 9 ★★★
融通深证100 10 11 10 ★★
长城久泰300 11 10 11 ★★
嘉实300 12 12 12 ★★
深100ETF 13 13 13 ★★
友邦华泰上证红利ETF 14 6 14
华安180 15 1 —— ——
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
中小板ETF 3 3 —— ——
深100ETF 1 10 —— ——
银华道88精选 2 6 —— ——
融通深证100 4 9 —— ——
万家180 5 7 —— ——
长城久泰300 6 12 —— ——
易方达50 9 4 —— ——
50ETF 8 5 —— ——
华安上证180ETF 7 8 —— ——
大成300 10 11 —— ——
华安180 13 1 —— ——
博时裕富 11 13 —— ——
嘉实300 12 2 —— ——
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
银华道88精选 1 4 —— ——
融通深证100 2 6 —— ——
万家180 3 5 —— ——
长城久泰300 4 7 —— ——
易方达50 6 2 —— ——
50ETF 5 3 —— ——
华安180 8 1 —— ——
博时裕富 7 8 —— ——

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]