Value开放式基金(平衡型)业绩排行榜9月

2008年09月12日11:37  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
金元比联宝石动力保本 1 1 1 ——
申万巴黎盛利强化 2 3 2 ★★★★★
湘财荷银风险预算 3 5 3 ★★★★★
博时平衡配置 5 6 4 ★★★★
兴业混合型 4 4 5 ★★★★
华夏回报 8 9 6 ★★★★★
汇丰晋信2016 7 7 7 ★★★★
德盛安心成长 6 2 8 ——
招商平衡型基金 9 8 9 ★★★★
长城久恒 11 12 10 ★★★
天治财富增长 10 10 11 ★★
华安宝利 13 17 12 ★★★★
易方达平稳 14 19 13 ★★★★
银华优势企业 12 15 14 ★★★★
富国动态平衡 18 26 15 ★★★
景动力平衡 17 24 16 ★★★
荷银效率 15 11 17 ★★
国富收益 16 14 18 ★★★
海富通精选2号 19 18 19 ★★
华夏平稳增长 21 27 20 ★★★★
德盛稳健 20 13 21 ★★★
诺安平衡 22 28 22 ★★
大成创新成长 25 29 23 ★★
海富通精选 24 22 24
博时增长 23 21 25 ★★
广发聚富 28 30 26 ★★★
博时价值增长2号 26 16 27 ★★
天治优选 27 23 28 ★★★
易方达价值成长 29 25 29 ★★★
东方龙混合型 30 20 30 ★★
国泰金马 31 31 —— ——
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
湘财荷银风险预算 2 5 1 ★★★★★
华夏回报 4 10 2 ★★★★★
金元比联宝石动力保本 1 2 3 ——
申万巴黎盛利强化 3 3 4 ★★★★★
汇丰晋信2016 5 7 5 ★★★★
招商平衡型基金 7 8 6 ★★★★
兴业混合型 8 6 7 ★★★★
长城久恒 9 9 8 ★★★
博时平衡配置 6 4 9 ★★★★
易方达平稳 11 17 10 ★★★★
华安宝利 12 20 11 ★★★★
天治财富增长 10 11 12 ★★
诺安平衡 18 28 13 ★★
银华优势企业 14 15 14 ★★★★
国富收益 13 14 15 ★★★
景动力平衡 15 18 16 ★★★
富国动态平衡 16 19 17 ★★★
德盛稳健 17 16 18 ★★★
天治优选 19 23 19 ★★★
易方达价值成长 22 25 20 ★★★
荷银效率 20 13 21 ★★
海富通精选2号 21 21 22 ★★
广发聚富 24 27 23 ★★★
华夏平稳增长 25 26 24 ★★★★
东方龙混合型 28 29 25 ★★
海富通精选 27 24 26
博时增长 26 22 27 ★★
大成创新成长 29 30 28 ★★
博时价值增长2号 23 12 29 ★★
国泰金马 30 31 30 ——
德盛安心成长 31 1 —— ——
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏回报 2 9 1 ★★★★★
湘财荷银风险预算 3 4 2 ★★★★★
申万巴黎盛利强化 1 3 3 ★★★★★
汇丰晋信2016 5 7 4 ★★★★
兴业混合型 4 6 5 ★★★★
华安宝利 8 19 6 ★★★★
招商平衡型基金 6 8 7 ★★★★
博时平衡配置 7 5 8 ★★★★
易方达平稳 10 16 9 ★★★★
银华优势企业 11 22 10 ★★★★
华夏平稳增长 13 28 11 ★★★★
富国动态平衡 12 21 12 ★★★
长城久恒 9 10 13 ★★★
易方达价值成长 16 27 14 ★★★
国富收益 14 14 15 ★★★
景动力平衡 15 17 16 ★★★
天治优选 19 24 17 ★★★
广发聚富 20 25 18 ★★★
德盛稳健 18 18 19 ★★★
天治财富增长 17 11 20 ★★
荷银效率 21 13 21 ★★
海富通精选2号 22 20 22 ★★
诺安平衡 24 26 23 ★★
博时增长 23 15 24 ★★
大成创新成长 27 30 25 ★★
博时价值增长2号 25 12 26 ★★
东方龙混合型 28 29 27 ★★
海富通精选 26 23 28
德盛安心成长 29 2 —— ——
国泰金马 30 1 —— ——
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏回报 1 8 —— ——
兴业混合型 3 12 —— ——
华夏平稳增长 2 26 —— ——
申万巴黎盛利强化 4 6 —— ——
湘财荷银风险预算 5 7 —— ——
博时平衡配置 6 9 —— ——
华安宝利 7 20 —— ——
招商平衡型基金 8 13 —— ——
汇丰晋信2016 9 10 —— ——
易方达平稳 11 17 —— ——
博时增长 12 19 —— ——
广发聚富 10 24 —— ——
天治优选 13 22 —— ——
银华优势企业 14 21 —— ——
长城久恒 17 11 —— ——
诺安平衡 15 27 —— ——
景动力平衡 16 18 —— ——
天治财富增长 18 14 —— ——
荷银效率 19 16 —— ——
富国动态平衡 20 15 —— ——
德盛稳健 21 23 —— ——
东方龙混合型 22 25 —— ——
国泰金马 26 1 —— ——
德盛安心成长 23 5 —— ——
海富通精选 25 2 —— ——
国富收益 24 4 —— ——
大成创新成长 27 3 —— ——
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏回报 1 8 —— ——
兴业混合型 3 10 —— ——
华夏平稳增长 2 23 —— ——
申万巴黎盛利强化 4 6 —— ——
湘财荷银风险预算 5 7 —— ——
华安宝利 6 17 —— ——
招商平衡型基金 7 11 —— ——
易方达平稳 9 14 —— ——
博时增长 10 16 —— ——
广发聚富 8 21 —— ——
天治优选 11 19 —— ——
银华优势企业 12 18 —— ——
长城久恒 15 9 —— ——
诺安平衡 13 24 —— ——
景动力平衡 14 15 —— ——
天治财富增长 16 12 —— ——
富国动态平衡 17 13 —— ——
德盛稳健 18 20 —— ——
东方龙混合型 19 22 —— ——
国泰金马 23 1 —— ——
德盛安心成长 20 5 —— ——
海富通精选 22 2 —— ——
国富收益 21 4 —— ——
大成创新成长 24 3 —— ——

【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]