Value开放式基金(平衡型)业绩排行榜6月

2008年07月07日19:03  来源:

3个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
长城久恒 3 24 1 ★★★
华夏回报 2 13 2 ★★★★★
湘财荷银风险预算 1 2 3 ★★★★
天治优选 11 31 4 ★★★★
招商平衡型基金 7 18 5 ★★★
国泰金马 18 28 6
申万巴黎盛利强化 4 4 7 ★★★
易方达价值成长 19 27 8 ★★★★
天治财富增长 17 26 9 ★★
汇丰晋信2016 9 15 10 ★★★
易方达平稳 6 7 11 ★★★
金元比联宝石动力保本 5 3 12 ——
诺安平衡 15 20 13 ★★★★
景动力平衡 10 11 14 ★★★★
广发聚富 16 16 15 ★★★★★
博时平衡配置 8 6 16 ★★
国富收益 13 12 17 ★★
华安宝利 14 8 18 ★★★★
德盛稳健 12 5 19 ★★
富国动态平衡 20 14 20 ★★
兴业混合型 21 10 21 ★★
银华优势企业 22 19 22 ★★★
博时价值增长2号 23 17 23 ★★★★
东方龙混合型 28 30 24 ★★★
海富通精选2号 27 25 25 ★★
海富通精选 25 23 26
华夏平稳增长 29 29 27 ★★★★★
荷银效率 26 21 28 ★★★
博时增长 24 9 29 ★★★★
大成创新成长 30 22 30
德盛安心成长 31 1 31 ★★
6个月
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
天治优选 5 31 1 ★★★★
华夏回报 1 20 2 ★★★★★
长城久恒 3 30 3 ★★★
申万巴黎盛利强化 4 6 4 ★★★
湘财荷银风险预算 2 2 5 ★★★★
华安宝利 6 8 6 ★★★★
广发聚富 8 9 7 ★★★★★
易方达价值成长 9 19 8 ★★★★
汇丰晋信2016 12 18 9 ★★★
景动力平衡 11 11 10 ★★★★
国泰金马 14 28 11
招商平衡型基金 13 22 12 ★★★
金元比联宝石动力保本 7 3 13 ——
富国动态平衡 15 21 14 ★★
易方达平稳 10 4 15 ★★★
天治财富增长 24 29 16 ★★
海富通精选2号 19 25 17 ★★
海富通精选 18 23 18
华夏平稳增长 22 26 19 ★★★★★
兴业混合型 16 10 20 ★★
博时平衡配置 17 15 21 ★★
荷银效率 21 14 22 ★★★
国富收益 23 12 23 ★★
诺安平衡 25 16 24 ★★★★
德盛稳健 20 5 25 ★★
东方龙混合型 28 27 26 ★★★
博时增长 27 17 27 ★★★★
银华优势企业 26 13 28 ★★★
博时价值增长2号 29 24 29 ★★★★
大成创新成长 30 7 30
德盛安心成长 31 1 31 ★★
1年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏回报 1 20 1 ★★★★★
华夏平稳增长 2 21 2 ★★★★★
广发聚富 3 24 3 ★★★★★
天治优选 7 30 4 ★★★★
易方达价值成长 4 8 5 ★★★★
博时增长 6 16 6 ★★★★
景动力平衡 8 14 7 ★★★★
湘财荷银风险预算 5 6 8 ★★★★
博时价值增长2号 10 27 9 ★★★★
诺安平衡 11 25 10 ★★★★
华安宝利 9 12 11 ★★★★
银华优势企业 13 22 12 ★★★
荷银效率 20 28 13 ★★★
长城久恒 18 23 14 ★★★
招商平衡型基金 15 17 15 ★★★
汇丰晋信2016 14 15 16 ★★★
申万巴黎盛利强化 17 13 17 ★★★
易方达平稳 12 9 18 ★★★
东方龙混合型 21 19 19 ★★★
兴业混合型 19 11 20 ★★
富国动态平衡 22 26 21 ★★
博时平衡配置 16 7 22 ★★
海富通精选2号 23 18 23 ★★
天治财富增长 25 29 24 ★★
德盛稳健 24 10 25 ★★
国富收益 26 4 26 ★★
德盛安心成长 27 5 27 ★★
大成创新成长 28 3 28
海富通精选 30 2 29
国泰金马 29 1 30
2年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏平稳增长 1 23 1 ★★★★★
华夏回报 2 16 2 ★★★★★
广发聚富 3 20 3 ★★★★
天治优选 4 19 4 ★★★★
兴业混合型 5 11 5 ★★★★
华安宝利 7 12 6 ★★★★
诺安平衡 8 15 7 ★★★★
博时增长 6 6 8 ★★★★
申万巴黎盛利强化 11 22 9 ★★★
招商平衡型基金 13 17 10 ★★★
易方达平稳 9 13 11 ★★★
景动力平衡 12 14 12 ★★★
银华优势企业 10 10 13 ★★★
长城久恒 15 18 14 ★★★
湘财荷银风险预算 14 7 15 ★★★
富国动态平衡 17 24 16 ★★★
天治财富增长 18 21 17 ★★
东方龙混合型 16 8 18 ★★
德盛稳健 19 9 19 ★★
德盛安心成长 20 4 20 ★★
国富收益 21 5 21 ★★
海富通精选 23 2 22 ★★
国泰金马 22 1 23
大成创新成长 24 3 24
3年
基金名称 超额收益率排名 风险排名 综合排名 星级评价
华夏平稳增长 1 21 1 ★★★★★
华夏回报 2 14 2 ★★★★★
广发聚富 3 18 3 ★★★★
天治优选 4 17 4 ★★★★
兴业混合型 5 9 5 ★★★★
华安宝利 7 10 6 ★★★★
诺安平衡 8 13 7 ★★★★
博时增长 6 4 8 ★★★★
申万巴黎盛利强化 11 20 9 ★★★
招商平衡型基金 13 15 10 ★★★
易方达平稳 9 11 11 ★★★
景动力平衡 12 12 12 ★★★
银华优势企业 10 8 13 ★★★
长城久恒 15 16 14 ★★★
湘财荷银风险预算 14 5 15 ★★
富国动态平衡 17 22 16 ★★
天治财富增长 18 19 17 ★★
东方龙混合型 16 6 18 ★★
德盛稳健 19 7 19 ★★
海富通精选 21 2 20 ★★
国泰金马 20 1 21
大成创新成长 22 3 22

  【独家稿件声明】凡注明 “和讯网”来源之作品(文字、图片、图表), 未经和讯网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与 010-85650876 联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。
【来源:Value】 (责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]